Zon en kabels, foto: Paul Tolenaar

Nederlandse zonne-energie kost 12 ct/kWh en wind 9 cent/kWh

Nederlandse zonne-energie kost 12 ct/kWh en wind 9 cent/kWh

25 januari 2017Dat windenergie in Nederland goedkoper is dan zonne-energie is een feit. CE Delft legt uit waarom de cijfers van CE Delft/ECN afwijken van die van Bloomberg.

Bloomberg berichtte dat zonne-energie inmiddels goedkoper is dan windenergie.  CE Delft/ECN berichtten dat windenergie goedkoper is dan zonne-energie.
Desgevraagd geeft CE Delft uitleg:
‘(…) Het belangrijkste verschil in benaderingswijze tussen de cijfers van Bloomberg en die van CE Delft/ECN is dat in de studie van CE Delft/ECN wordt ingezoomd op een vergelijking van de maatschappelijke kosten en opbrengsten van beide technieken. We kijken dus nadrukkelijk breder dan alleen het financiële rendement voor een ontwikkelaar of leverancier, maar houden een breed welvaartsbegrip aan. We hebben dan ook expliciet aandacht voor hinder voor omwonenden en werknemers, ecologie, toerisme, werkgelegenheid en externe veiligheid en nemen die aspecten ook mee in de vergelijking van maatschappelijke kosten en opbrengsten.

Verschillen in vollast-uren
Als we inzoomen op de kostprijs van de energie voor de ontwikkelaar, dan zien we inderdaad verschillen tussen de cijfers van Bloomberg en CE Delft/ECN.
Een belangrijk deel van de verklaring van die verschillen is dat de productiekosten van energie uit zon-PV hangen sterk afhangen van het aantal zonne-uren (vollasturen) per jaar waarmee de installatie elektriciteit kan opwekken. Het aantal vollasturen is in “sunny desserts of Chile and the Middle East” een stuk meer dan in Nederland. In Nederland is het gemiddeld aantal vollasturen een dikke 2,6 uur per dag (zo’n 950 uur per jaar). Dat aantal zal in een zonnig gebied een stuk hoger liggen. Ter vergelijk: het aantal zonne-uren in Spanje is al rond de 1.500 uur per jaar.
Voor wind geldt wellicht het omgekeerde: in Nederland waait het vrij vaak. Het aantal vollasturen voor een windmolen ligt dan ook rond 2.600 per jaar. Het valt niet uit te sluiten dat dat juist lager ligt in de landen uit de Bloomberg cijfers.
Dit verschil in vollasturen leidt tot kostenverschillen in de uiteindelijke opwekkingskosten van elektriciteit.

Mogelijk ook verschillen in schaalgrootte en financieringskosten
Andere factoren die een rol kunnen spelen bij het verklaren van de verschillen zijn de schaalgrootte en de soms zeer lage rente waartegen projecten in de genoemde landen gefinancierd kunnen worden.

Kostprijs in Nederland
In Nederland ligt de kostprijs van zon-PV momenteel rond de 12 eurocent/kWh. Die van wind rond de 9 eurocent/kWh. (…)’

Zie ook
FluxEnergie, 23 januari 2017: Kamp: ‘Toekenning subsidie duurzame energie hoeft niet veranderd’
FluxEnergie, 24 januari 2017: Mijlpaal: zonne-energie goedkoper dan windenergie
FluxEnergie, 24 januari 2017: Maar in Nederland is windenergie goedkoper dan zonne-energie
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.