CCS – Negatieve emissie, veelbelovend of risicovol?

CCS – Negatieve emissie, veelbelovend of risicovol?

29 november 2016Te veel rekenen op negatieve emissie-technologieën om de klimaatdoelen van Parijs te halen, is een ‘gevaarlijke gok’, stellen wetenschappers in Science. De techniek kent nog te veel problemen en onzekerheden. Ook andere CO2-reducerende maatregelen kennen problemen, aldus andere onderzoekers in een reactie. De wereld moet alle middelen aangrijpen.

Emiritus-hoogleraar Wim Turkenburg, energie-expert en pleitbezorger van negatieve emissie-technologieën, wees de redactie van FluxEnergie op een discussie in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Hij reageerde met 45 andere onderzoekers op een artikel van 13 oktober van Kevin Anderson en Glen Peters, waarin zij stellen dat de klimaatscenario’s van het Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC)  te zwaar leunen op negatieve emissie-technologieën. En dat is risicovol, aldus Anderson en Peters.

  • De techniek staat nog in de kinderschoenen;
  • Toch wordt er al uitgegaan van een grootschalige toepassing vóór 2030;
  • Er is te weinig aandacht voor de kosten en de mogelijke problemen van negatieve emissie-technologieën, zoals de techniek om biomassa te verbranden en de CO2 die daarbij vrijkomt af te vangen en op te slaan (BECCS). Er is, afhankelijk van het scenario, één tot tweemaal de oppervlakte van India nodig om zoveel biomassa te produceren. Ze voorzien concurrentie van deze biomassa met de productie van voedsel en van gewassen voor biobrandstoffen.
  • Bovendien, stellen Anderson en Peters, bestaat het risico dat landen te weinig andere CO2-reducerende maatregelen nemen, omdat ze op negatieve emissies inzetten. De IPCC-scenario’s voor een opwarming van 2 graden waarin negatieve emissies niet worden meegenomen, is het gebruik van fossiele brandstoffen veel lager, aldus de auteurs.

Negatieve emissie-technologieën moeten deel uitmaken van het maatregelenpakket om CO2 drastisch te reduceren, maar men moet er voor de zekerheid wel van uitgaan dat de techniek niet op grote schaal toegepast kan worden, stellen Anderson en Peters.

In een reactie bestrijden Klaus Lackner en 45 andere onderzoekers dat inzetten op negatieve emissies een gevaarlijke gok is.

  • Ook andere maatregelen voor CO2-reductie kennen moeilijkheden en onzekerheden;
  • Alle mogelijke maatregelen zijn nodig om zoveel CO2-reductie te bereiken dat de klimaatverandering binnen de perken blijft;
  • Het is niet zo dat andere maatregelen niet genomen worden, omdat negatieve emissie zou worden toegepast. Sterker: voor negatieve emissie is geld nodig, geen gedragsverandering, wat de kans groter maakt dat landen de maatregelen ook werkelijk uitvoeren.

Lackner en zijn collega’s vergelijken de toepassing negatieve emissie met een reddingsboei gooien naar iemand die overboord viel. Een succesvolle redding is niet verzekerd, maar toch is de boei gooien beter dan het niet te doen, ook als degene die overboord sloeg hierdoor misschien minder geneigd is zwemles te nemen.

.

Bronnen
Science, 13 oktober 2016, Anderson en Peters: The trouble with negative emissions
Science, 11 november 2016, Lackner et.al.: The promise of negative emissions (met een reactie van Anderson en Peters)
lijst met 46 wetenschappers die hun naam verbonden aan de reactie van Lackner

Foto: Center for Carbon Removal

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.