NEN 7125 ‘Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)’ ter commentaar

Soms is het efficiënter om binnen een gebied energie te besparen in plaats van voor elk gebouw apart. Met de EMG kan de invloed van zo’n collectieve actie worden verrekend in de energieprestatie van de aangesloten gebouwen. Hiervoor bestond sinds 2011 een ‘voornorm’ (NVN). Deze is nu herzien en krijgt de status van een NEN-norm. Belanghebbenden kunnen tot 15 november online commentaar indienen op het normontwerp. Daarna wordt de definitieve versie van NEN 7125 gepubliceerd.

NEN 7125 geeft termen, definities en de bepalingsmethode van de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau, zoals: warmte- en koudenetten, biogasnetten, duurzaam gas via het landelijke gastransportnetwerk of duurzame elektriciteit via het landelijke elektriciteitstransport netwerk. NEN 7125 is een aanvulling op NEN 7120 waarin de bepalingsmethode voor de energieprestatie van een gebouw wordt omschreven..  ….

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.