Net op zee: Natuur & Milieu en TenneT gaan samenwerken

12 november 2014 – Vandaag starten TenneT en Natuur & Milieu een samenwerking om het door TenneT aan te leggen net op zee, nodig voor het aansluiten van toekomstige offshore windparken, zo goed mogelijk in te passen in de natuur.

Uit een persbericht van TenneT:
Waar en hoe kunnen kabels en ‘stopcontacten’ voor windmolens op zee het beste worden neergelegd?
In het SER Energieakkoord is afgesproken om tussen nu en 2023 3.450 MW extra windvermogen op zee te realiseren. Dat is ruim vijftien keer zoveel als wat er nu staat. ‘We zijn blij met zoveel nieuwe windmolens voor schone energie en met de regierol die TenneT krijgt voor het aansluiten van alle offshore windparken op het Nederlandse hoogspanningsnet,’ zegt Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu. ‘Tegelijkertijd willen we geen blijvende schade veroorzaken aan de duinen en zo min mogelijk het leven van planten en vissen verstoren.’ Bestuursvoorzitter Mel Kroon van TenneT: ‘Wij hebben veel ervaring met wind op zee in Duitsland. Voor dit soort grote infrastructurele projecten is draagvlak nodig waarbij wij oog hebben voor mens, natuur en de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen. Optimale samenwerking tussen alle stakeholders is daarom cruciaal.’
Twee van de offshore verbindingen (offshore substation + zeekabels naar land) waar in totaal vier windparken op aangesloten kunnen worden, komen in de buurt van Borssele te liggen. De drie andere verbindingen voor de Hollandse kust. TenneT heeft de hoofdrol bij de aanleg van een elektriciteitsnet op zee voor de windmolens, Natuur & Milieu helpt mee om te zorgen dat de aansluitingen zo goed mogelijk passen in de bestaande omgeving. Volgens TenneT en Natuur & Milieu wordt het draagvlak voor windmolens op zee groter door overleg te organiseren met de belanghebbenden.

Volgens het richtinggevend besluit van Minister Kamp van Economische Zaken heeft TenneT de verantwoordelijkheid om de verbindingen zo efficiënt mogelijk aan te leggen. Waar windparken tot nu toe eigen platforms hebben die met het vaste land zijn verbonden, gaat TenneT twee windparken op één platform aansluiten. TenneT kiest er dus voor om de windparken te clusteren. Daarmee wordt het aantal duindoorsnijdingen beperkt en liggen de kosten ook beduidend lager dan bij individuele aansluitingen van windparken op het Nederlandse net. Ook eventuele vertragingen werken kostenverhogend. Daarom is het van belang om in de beginfase belangrijke knelpunten al goed in het vizier te hebben.

Aansluiting wind op zee in Nederland – schematisch

Illustratie: Doorsnede van een offshore aansluiting van windparken op zee in Nederland. Omdat de windparken relatief dicht bij de Nederlands kust komen te liggen, kan gebruik worden gemaakt van wisselstroomtechniek (AC, Alternating Current). Dit is goedkoper dan gelijkstroomtechniek (DC, Direct Current) en zorgt er ook voor dat de offshore substations kleiner van omvang kunnen zijn.

Bron
Persbericht TenneT,  12 november 2014: Natuur & Milieu en TenneT sluiten samenwerkingsovereenkomst

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.