Niet-genomineerde duurzame energie-ideeën

DUURZAMEDINSDAG03605_web

31 augustus 2015 – Voor Duurzame Dinsdag (morgen) werden maar liefst 256 duurzame ideeën ingestuurd. Veertien ideeën werden genomineerd voor één van de Duurzame Dinsdagprijzen. Welke ideeën rond energie werden niet genomineerd? Het zijn er 70.

De niet-genomineerde duurzame ideeën m.b.t. het thema energie en energieverbruik zetten we hieronder op een rij. (En opmerkelijk hoeveel mensen op hun hometrainer bedachten dat er toch iets met die energie gedaan zou moeten worden…)

 • Light Challenge 2017
  Met de Light Challenge proberen we vanuit de overheid innovatie op gebied van verlichting op maat te stimuleren. Met de Light Challenge 2017 editie proberen we een stap verder te zetten….  Meer
 • Huis van de Wind
  In het Huis van de Wind willen de windenergie in al zijn facetten promoten. Van historische windenergie, tot windmolencooperaties, van wind op zee tot Racing Aeolus (rijden met windkarren tegen de…  Meer
 • Het nieuwe tanken
  Bedrijven welke de stations beheren maken zich mogelijk zorgen om hun “voortbestaan” wanneer mensen minder zullen tanken. Maar dat komt omdat ze als fossielen in hun fossiele wereld…  Meer
 • (Staatsfonds voor) Technologische Decentrale Overvloed
  Technologieën zoals 3D-printers, aquaponics en zonnepanelen kenmerken zich allen in de mogelijkheid tot decentralisatie en leveren lokale overvloed. Deze technologische decentrale overvloed (TDO)…  Meer
 • StormEmotorbikes
  Van een 20 jaar geleden gefabriceerde motorfiets die was afgeschreven en amper nog vooruit kwam heb ik een 100% elektrische motorfiets gemaakt. Deze motorfiets gaat nu weer 180.000 km mee en tegen…  Meer
 • Verplichte invoer basispakket sensortechnologie bij auto’s
  Auto’s zouden een verplicht basispakket aan sensoren en op afstand aanstuurbare snelheidsbegrenzers moeten hebben waarmee ze intrinsiek veilig worden. Door de intrinsieke veiligheid zouden…  Meer
 • Overdrachtsbelasting koppelen aan energielabel
  Maak overdrachtsbelasting afhankelijk van energielabel woning. Volledige belastingteruggave bij investeren in energiebesparing (woningisolatie) en/of duurzame energieopwekking.  Meer
 • Gratis groen openbaar vervoer
  Geef heel Nederland gratis openbaar vervoer! De auto als luxe product met minder files tot gevolg waar de nederlandse havens & transportsector veel baat bij hebben, met meer banen tot gevolg….  Meer
 • Inspiratiecampagne ‘De Techniek achter Nederland’
  UNETO-VNI en haar leden willen graag het maatschappelijk belang en de inventiviteit van de installatiebranche onder de aandacht brengen bij zakelijke opdrachtgevers, beslissers, stakeholders, het…  Meer
 • Prijzen van (oplaadbare) batterijen
  Het zal niet vreemd klinken dat batterijen onwijs slecht voor het milieu zijn (winning van zware metalen, productie, mogelijk vervuilend afval…) maar toch zijn deze dingen onwijs goedkoop…. Meer
 • Mobiele plantenkasjes met zonne-energie voor avondverlichting
  Ik wil mobiele plantenkasjes plaatsen op stoepen door het hele land. Buurtbewoners adopteren ze en zorgen voor het zaaigoed en de ruil van stekjes. Het geniale is, dat door de zonnecellen in het…  Meer
 • Wekelijks klimaatjournaal op TV
  Om na de rechtelijke uitspraak over aanpak van het klimaatprobleem kracht bij te zetten is druk vanuit de bevolking nodig. Om de politieke cultuuromslag te bewerkstelligen is de postitieve invloed…  Meer
 • Duurzame gaswinning Groningen zonder aardbevingen
  Triple-G heeft een nieuwe techniek ontwikkeld om de aardbevingen in Groningen tegen te gaan. Deze nieuwe techniek zorgt er ook voor dat bijna al het gas gewonnen kan worden en dat dit gas…  Meer
 • Hans en Petra Morsman
  tussen hoge gebouwen zijn zoveel flinke windstromingen da gemakkelijk hele wijken voorzien kunnen worden door energie door kleinere platte windmolens die aan de zijkanten van gebouwen worden…  Meer
 • iPad op zonne-energie
  Geen batterijen of elektriciteit meer. De iPad en iPhone kun je opladen met zonlicht. Of via de zonnepanelen op het dak van je huis of je school. Meer
 • Alle daken geschikt voor zonnepanelen
  Bij alle nieuwbouw verplichten daken zo uit te voeren dat ze geschikt zijn om zonnepanelen te plaatsen. D.w.z. bij de constructieberekening de extra belasting van mogelijk te plaatsen zonnepanelen…  Meer
 • Fiets je (energie)rijk
  In de oorlog hadden de mensen soms geen electriciteit, er werd in huis op een fiets getrapt om zo via de dynamo beetje licht te krijgen. we fietsen de hele dag maar gebruiken alleen ons fietslicht… Meer
 • Aandrijving Home trainer
  Elke Home trainer uitvoeren met een dynamo in de aandrijving, als we gaan trappen of anders bewegen wekken we stroom op, langzaam weinig stroom met vlugger trappen of bewegen meer weerstand en…  Meer
 • Innovatieve laadoplossingen elektrische auto’s (EV/PHEV)
  Wij bieden innovatieve laadoplossingen voor elektrische auto’s, waardoor men optimaal gebruik maakt van de elektrische kilometers van de plugin-hybride of het vergroten van de actieradius van…  Meer
 • Instant E-BIKE voor alle (stads-)fietsen 
  Met de ‘instant e-bike’ kan nagenoeg iedere (stads-)fiets in een mum van tijd omgebouwd worden tot een echte e-bike. Hiermee zijn afstanden tot meer dan 15 kilometer met trapondersteuning… Meer
 • Zonnepanelen op windmolens
  Er staan veel moderne windmolens in het land. Monteer op de “wieken” zonnepanelen zodat er twee vliegen in één klap worden geslagen.  Meer
 • Draaibare zonnepanelen die de zon volgen
  Zonnebloemen richten zich naar de zon, maar zonnepanelen staan meestal statisch gemonteerd op een dak of zo. Draait de zon, dan kan het zonnepaneel de zonnewarmte/zonnestralen minder goed opvangen….  Meer
 • Landelijke duurzame gasbesparing op kleine schaal
  De watertemperatuur van de CV-ketel standaard op 45 graden instellen. (I.v.m. het risico op legionella, de CV-ketel 2x per week op 55/60 graden celcius). Door 45 graden douche- en badwater wordt…  Meer
 • Hoogspanningsmolen
  Ik fiets elke dag onder een hoogspanningsmast door en verbaas me letterlijk en figuurlijk over de statische elektriciteit. Het knettert op alle fronten eindige energie. De mast, altijd aanwezig… Meer
 • Fitness benutten voor terugwinnen energie t.b.v. airco, ventilatie, etc.
  Stel je benut de energie opgewekt met fitnessapparatuur (door de sporters). Omvormen naar elektriciteit betekent dat de fitnessruimte veel goedkoper lasten heeft voor airconditioning, ventilatie e.a.  Meer
 • Drinkwater via flash-boiling processen. Water verdampen bij onderdruk
  De afvalwarmte van energie centrales kan gemakkelijk beter benut worden door het op grote schaal toepassen van verdampingsinstallaties, die met onderdruk werken en die op de condensors van de…  Meer
 • Haardsigaar
  Haardsigaar is een leuke en eenvoudige manier om zelf vuurblokken te maken van bladeren. Met een simpel apparaat kun je zelf bladeren persen en oprollen tot haardblokken die lijken op een grote…  Meer
 • Energie opwekken bij sportscholen
  In Nederland zijn heel veel sportscholen en er wordt heel veel gesport. De apparaten gebruiken veel stroom. Wanneer het mogelijk zou zijn de daarbij vrijgekomen energie om te zetten in bruikbare…  Meer
 • Meer gebruik maken van daglicht (nadenken)
  Meer gebruik maken van daglicht (en ook verstand) voordat overal klakkeloos het licht wordt aangedaan. Energiebesparing!!  Meer
 • Op windenergie rijden
  ProvincieZH wil in Dordrecht windenergie. Windenergie niet constant aanwezig wat problemen veroorzaakt bij conventionele-energiecentrales. Waarom niet windenergie omzetten direct in waterstof en…  Meer
 • Spaar-Saam.nl
  Spaar-Saam.nl is een webplatform voor community empowerment/zelforganisatie in buurten, wijken en steden rondom duurzame energie en energiebesparing. Met Spaar-Saam.nl kunnen individuele inwoners…  Meer
 • Elk hoog gebouw een Energie Centrale
  Met Windenergie heeft Nederland zich boven water kunnen houden. Wind Energie zorgde voor nieuw land, zorgde voor gemalen koren, mosterd, olie, zorgde voor onze schepen over de gehele wereld. Nu…  Meer
 • Wilgenteelt geschikt voor biomassa 
  Wilgenplantages voor biomassa in combinatie met waterzuivering is een aantrekkelijk proces en heeft tal van toepassingsogelijkheden op onbenutte bedrijfsterreinen. Wilgen kunnen ingezet worden voor…  Meer
 • Duurzame Boulevards in de Kustplaatsen
  Duurzame Boulevards in de Kustplaatsen. De mooie open windrijke Boulevards aan de kust, verdienen sierlijke innovatieve duurzame verlichting. Een mooie muisstille Eye Catcher. De Verlichting…  Meer
 • Opvoeding van Burger en Overheid betreffende Windenergie
  Bij de Burgers en Overheden heerst nog steeds het idee dat “Windenergie” alleen maar de grote Windmolens zijn. Iedereen denkt dan alleen maar: “Niet in mijn Achtertuin”….  Meer
 • Een muisstille Windside Windturbine voor elk Woonhuis
  Voor de Wereld van Morgen is het belangrijk dat elk woonhuis zijn eigen duurzame energie kan opwekken, opslaan en gebruiken. Windenergie is eeuwenlang een belangrijke energie bron, ook voor het…  Meer
 • Windenergie, duurzame educatie op school
  Duurzame Educatie op School. Voor de Wereld van Morgen is het belangrijk dat de jeugd met duurzame energie bekend is en ermee kan omgaan. Ook belangrijk is, dat de jeugd weet, dat Windenergie ook… Meer
 • Windenergie in Hoogspanningsmasten
  Windenergie uit een Hoogspanningsmast. HS-masten staan altijd in een open windrijke omgeving. Ideaal om in deze HS-Masten Windside Windturbines in te integreren. De Windside Windturbines zijn door… Meer
 • Duurzame Rotonde
  Duurzame Rotonde. Maak van elke Rotonde een duurzame Rotonde. Een Rotonde is vaak een open plaats met voldoende Wind en een ANWB-Mast in het midden. Door nu een muisstille Windside Windturbine op… Meer
 • Wek zelf je eigen energie op
  Wek zelf je eigen energie op. Maak gebruik van de Zon. Zon Boiler en PV panelen en zon collector. sla deze energie op.in (Accu kan langer mee !) en voorraadvat of in de bodem. …  Meer
 • Muisstille vogelvriendelijke Windside windturbines op de Afsluitdijk
  Sierlijke muisstille diervriendelijke Windside Windturbines langs de gehele Afsluitdijk. Bij veel mensen en vogels hebben de Windmolens een zeer slecht image, wij kunnen dat veranderen. Tevens…  Meer
 • Stimuleren aanschaf/beschikbaarheid elektrische deelauto
  In Bunnik is sinds 2006 een goedlopend project rond autodelen, via MyWheels. Graag zouden we één van de auto’s vervangen door een elektrische deelauto, maar daarvoor ontbreken de middelen…  Meer
 • Zonnespoorweg
  Het hele spoor in Nederland overkappen met zonnepanelen. Voordeel: Er gaat geen grond verloren aan zonneweiden (zoals men dat wil in Middelburg, wijk Mortiere). Op dat perceel kan je beter bloemen…  Meer
 • Afsluitdijk
  Ik stel voor het fietspad over de afsluitdijk geheel of gedeeltelijk te voorzien met zonnepanelen van Solaroad. Tevens stel ik voor het fietspad te voorzien van gekleurd asfalt wat mede een…  Meer
 • GeothEc
  Door twee bestaande technieken te combineren, OTEC en geothermische elektriciteitswinning, is het mogelijk om overal in Nederland op een betrouwbare en volledig duurzame wijze continu elektriciteit…  Meer
 • Van.Eko
  Om stedelijke mobiliteit te verbeteren en te verschonen zijn elektrische voertuigen, en met name tweewielers, uitermate geschikt. Om de hoge instapprijs en afstand tot de consumentenmarkt te…  Meer
 • Optimaal gebruik maken van de spullen die wij hebben
  Mijn idee zorgt ervoor dat wij ons geen zorgen hoeven te maken m.b.t. de energievoorziening in de toekomst en dat de bodemdaling in het noorden een halt wordt toegeroepen. De aarde en al haar…  Meer
 • Megadijk / dijk2watt / megakering oid.
  Opwekken van duurzame energie via elementen in het dijklichaam waarin zich een windturbine bevindt en die voorzien zijn van zonnepanelen. Door toepassing van een asymmetrische winddoorlaatopening…  Meer
 • “Natuurlijke” windmolens
  Windmolens in de kleuren van bomen, nl. bruine masten en groene wieken. Veel minder storend dan dat helder wit zoals het nu is. Wellicht hetzelfde op zee, maar dan geheel blauw.  Meer
 • Zeewater ipv Gas (letterlijk)
  Zou het een mogelijkheid zijn om de plaats die gas achterlaat, als het uit de bodem wordt gehaald, op te vullen met zeewater…. Dit zou bodemdaling tegengaan met name Groningen, maar ook op andere… Meer
 • Uit extra elektriciteit overschot waterstof winnen
  In Nederland minder maar in Duitsland is regelmatig een overschot aan windenergie.Het is zonde om deze elektrische energie verloren te laten gaan.Om alle energie overschotten toch te gebruiken is…  Meer
 • Magnetic engine
  Gratis energie door twee krukassen bovenop elkaar te plaatsen en inlaats exploties wat expandeert vervang je door magneetjes die afstoten en zodoende expandeerd en voor het dooie punt heb je een…  Meer
 • Zonnepanelen en windmolens Ring Noord Groningen
  Over de Noordelijke Ring van de stad Groningen wil ik graag een overkapping gemaakt van geluidsisolerende platen. Deze met zonnepanelen volleggen en kleine windmolens (staat altijd veel wind) zodat…  Meer
 • Energieverzamelaar
  Veel mensen brengen een deel van hun tijd door in sportscholen/ fitnesscentra etc. De energie die deze mensen opwekken kan gebruikt worden door alle apparaten aan te sluiten op een dynamo/turbine… Meer
 • Nul-op-de-meter (ComfortSprong)
  Het vernieuwbouwen naar een energieneutrale woning, vanaf seriegrootte één, genoemd ComfortSprong   Meer
 • Zonnewind
  In Nederland staan ruim 2000 windturbines. De masten zijn gemiddeld zo’n 60mtr hoog, diameter 4mtr. Bevestig aan deze masten zonnepanelen/cellen. Per mast kan dan ongeveer 50 mtr hoog x… Meer
 • Beving vrij Groningen
  Uitstoot CO2 van diverse bedrijven opvangen en die in de ontstane ruimtes waar gas en/of olie is onttrokken te injecteren.Zo vangt men twee vliegen in een klap.Ten eerst kan de bevingen tot het…  Meer
 • Waterleiding in verwarmingsleiding
  Door de warm waterleiding door een dikkere verwarmingsleiding te laten lopen, wordt deze in de winter als de verwarming aanstaat. Dit scheelt energie en water doordat het water direct warm uit de…  Meer
 • Check de hybride rijder
  Een aantal gebruikers van oplaadbare hybride auto’s blijken vooral op benzine te rijden. Deels uit gemakzucht. Ze genieten wel de fiscale voordelen. Suggestie: bouw een extra kilometerteller…  Meer
 • Gratis energie-opslag met huidige waterkrachtcentrales
  Bij sterke toename van PV (zon-) en windenergie komen er uren waarbij er overdag meer elektriciteit wordt opgewekt dan verbruikt. Energie-opslag is straks nodig. Onze waterkrachtcentrales in Maas…  Meer
 • Gebruik stroming van water bij Oosterscheldekering
  Een raderboot heeft schoepen om te verplaatsen. Als je dit principe toepast bij waterverplaatsing in de Oosterscheldekering, dan haal je volgens mij heel veel rendement, dus energie. M.a.w. brede…  Meer
 • PeHa Zaagselblokken voor arme landen
  Wist je dat de hoofdoorzaak van ontbossing in ontwikkelingslanden koken op open vuur is? Kijk voor meer informatie op www.hier.nu/coox. Zag dit op Facebook met twee foto’s van de wereld. Daar…  Meer
 • Zomerdijkse energie
  Aangezien we in Nederland niet de plaats en de hebben om enorme watercentrales te bouwen, maar we wel veel stromend water hebben, ben ik op het idee gekomen om waterturbines (Bijv. Kaplanturbines)… Meer
 • CO2 TE KOOP 
  Stel particulieren in staat om ook emissierechten CO2 op te kopen. Bij voorbeeld doordat milieu- of natuurorganisaties deze rechten opkopen en doorverkopen aan particulieren. De economische schade…  Meer
 • Energie uit het riool
  het principe is zo, we hebben een heel netwerk van riolering systemen in de steden, soms zijn er riolering die moeten vervangen worden. het idee is dat een generator die energie opwekt uit stromend… Meer
 • Windradmolens
  Veel steden hebben grote gebouwen dicht bij elkaar staan waartussen het vreselijk waait. men zou windradmolens tegen de muren aan kunnen bevestigen. Deze windradmolens, met de vorm van een… Meer
 • Windmolens /zonne-energie
  L.S., Hierbij wil ik het idee lanceren om alle windmolens te bekleden met zonnepanelen. Dit omdat ze meestal vrij in het veld staan en genoeg ruimte bieden om deze te monteren. Mocht dit niet…  Meer
 • Het Windrad, Nieuwe manier van energie opwekken 
  In elke stad worden hoge gebouwen geplaatst waartussen het vreselijk waait. Een nieuwe manier van wind opvangen is het windrad. Net als een hamstertredmolen, maar veel groter. Deze windraderen…  Meer
 • De Deurdinamo
  Het zou toch geweldig zijn om een dinamo en of een deurdichthouder op een deurpost te monteren zodanig dat die de energie genereerd om de voordeurbel te voorzien van energie.  Meer
 • Windmolen in de plaats van electriciteitsmast
  Er worden steeds meer windmolens gebouwd, maar bouwen op zee is duur en bouwen op land levert veel verzet op van burgers die zo’n windmolen niet in hun buurt willen hebben. Mijn idee: plaats…  Meer

Bronnen
Website Duurzame Dinsdag
Zie ook
FluxEnergie, 31 oktober 2015: Morgen weer ‘Duurzame Dinsdag’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.