Niet het geluid van windmolens is schadelijk, maar de anti-propaganda

Reactie op het bericht ‘Deel omwonenden ondervindt ernstige geluidhinder windmolens’ (25 juli 2015)

27 juli 2015 – Ingezonden brief – FluxEnergie neemt klakkeloos pseudowetenschap over, in haar berichtgeving: ‘Zo’n 8 à 9 procent van de omwonenden heeft ernstig last van geluid windmolens, aldus Kennisplatform Windenergie.’ Dat is wetenschappelijk helemaal niet aangetoond.

Wat is het geval? Een VVD-minister (I en M) gaf tegenstanders van windmolens € 240.000 subsidie voor ‘wetenschap tegen betaling’. Vervolgens redigeerden die tegenstanders het conceptrapport en pikten ze eruit wat ze nuttig vonden. En de minster stuurde hun onjuiste conclusies naar de Kamer, waarmee ze de Kamer in feite onjuist informeerde.

Dat mensen last hebben van het geluid van windmolens, is gemakkelijk wetenschappelijk te falsificeren door te kijken naar de honderden boeren gezinnen in Nederland die een windmolen op hun erf hebben, en dus veel meer geluid horen dan ‘inwoners’ die op minstens 400 m afstand wonen, en nooit meer dan LDEN 47 dB geluid horen.

Als omwonenden dan de uitlokvraag gesteld wordt ‘Heeft u last van die lelijke windmolens?’ en dat dan 8 à 9 procent dat bevestigt, heeft weinig met wetenschap te maken. Ook al stuurt een VVD-minister dat naar de Kamer.

Al voor 2010 vond een marktonderzoeker, dat de opinie over windmolens niets te maken heeft met de afstand tussen de woning en de windmolens. Of het nu 400 m is, 4 km of 40 km: voor 86% van de onderzochte mensen bleef dat gelijk.

Doordat boeren gezinnen het oorzaak-gevolg-verband tussen windmolens en ‘last van geluid’ falsificeren, moet er dus een andere reden zijn. Ik denk dat de anti-windmolenpropaganda een belangrijke reden is voor stress en gezondheidsschade.

Ook is van groot belang of omwonenden op de een of andere manier een eigendomsrelatie met de windmolens hebben. Dat eigendom ergernis voorkomt is al eens wetenschappelijk vastgesteld bij twee Duitse dorpjes op gelijke afstand van een paar windmolens.

De impact van windmolens is nihil. Dat bleek ook bij een geluidsmeting in Houten, waar het geluid van windmolens, gemeten bij woningen bijna binnen de LDEN 47 dB bleef en toch klachten opleverde, en het geluid van het verkeer in de straat tot 63 dB opliep, maar geen klachten opleverde.

Daarom is het het meest waarschijnlijk dat ergernis over windmolens niet komt door de windmolens zelf, maar door anti-propaganda over die windmolens.

Henk Daalder

PS
Het werk van FluxEnergie kost tijd en geld. Wie geeft dat geld? Het zou de geloofwaardigheid ten goede komen als FluxEnergie daar open over was.

Naschrift redactie
Het betreffende bericht was niet meer dan een zakelijke weergave van een brief van de minister van I&M aan de Tweede Kamer. De wijze waarop de minister put uit de informatie van het Kennisplatform Windenergie was in het bericht niet aan de orde.
En over de financiering van FluxEnergie: de website is daar helder over. FluxEnergie is een initiatief van uitsluitend de deelnemende redacteuren ‘voor eigen rekening en risico’. De kosten hopen zij te kunnen gaan dekken uit de te werven advertenties en partnerschappen.

Reacties graag per mail naar FluxEnergie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.