‘Nieuw kabinet moet Nederlandse economie snel slim en groen maken’

‘Nieuw kabinet moet Nederlandse economie snel slim en groen maken’

3 januari 2016Als Nederland ook in de toekomst zijn werkgelegenheid en welvaart wil behouden, moet het nieuwe kabinet vanaf het begin de economie hervormen en inzetten op digitalisering, innovatie en duurzame energie. Dat stellen oud-bewindslieden Willem Vermeend en Rick van de Ploeg in een column in de Financiële Telegraaf. 

Vermeend en Van der Ploeg pleiten ervoor dat een nieuw kabinet een Staatscommissie instelt voor hervorming van de economie naar Economie 4.o, welke ‘wordt gekenmerkt door digitalisering in combinatie met technische innovaties en duurzame energiebronnen’.

Door vergrijzing, minder vrijhandel, politieke onzekerheid en digitalisering verandert de wereldeconomie, aldus de auteurs. Ze verwachten ook een grote invloed van het Parijse klimaatakkoord op de economie. In een exportland als Nederland kan dat grote gevolgen hebben voor de werkgelegenheid, aldus de auteurs, dus Nederland moet snel nieuwe producten en diensten ontwikkelen voor de export.

Uit het bericht in de Financiële Telegraaf
‘(…) Het nieuwe kabinet moet samen met werkgevers en vakbonden aan de slag gaan om de Nederlandse economie 100% groen en smart te maken; een economie die draait op duurzame energie en slimme technologie. De overheid investeert in een slimme en groene infrastructuur en een snelle energietransitie naar duurzaam. Onze smart industry streeft er naar om internationaal marktleider te worden bij het ontwikkelen van (technische) oplossingen die leiden tot het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en nieuwe producten en diensten die groen en duurzaam zijn.
Onze bouwsector wordt de exporteur van de wereld op het terrein van energie-plus bouwen. De Nederlandse financiële secor ontwikkelt zich tot het internationale centrum waar bedrijven en landen aankloppen voor innovatieve financieringen van klimaatinvesteringen. Ons onderwijs krijgt de opdracht om de Europese koploper te worden als het gaat om opleidingen en onderzoek op het terrein van een groene economie en smart industry. “Nederland slim en groen” leidt tot een duurzame economische groei en nieuwe werkgelegenheid. (…)’

Willem Vermeend was staatssecretaris (Financiën, ’94-’00) en minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (’00-’02). Hij is nu bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht.
Rick van der Ploeg, econoom, was staatssecretaris voor cultuur en media in het kabinet Kok-II en is nu hoogleraar aan de VU Amsterdam en aan de Universiteit van Oxford.

Bron
DFT, 31 december 2016: Nederland heeft een slimme en groene economie nodig

Foto’s: stills uit interviews Universiteit van Maastricht

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.