Nieuw onderzoekscentrum voor energie, opheffing huidige ECN

30 september 2016De ministerraad heeft ingestemd met de oprichting van een nieuw onderzoekscentrum voor energie-innovatie (en ook een voor voedselinnovatie). Feitelijk wordt het huidige ECN opgeheven. De meeste taken van ECN gaan naar TNO. De rekenmeesterfunctie van ECN gaat naar het Planbureau voor de Leefomgeving. De nucleaire taken (NRG) blijven bij het resterende ECN. 

Uit het persbericht van de Rijksoverheid
‘(…) Minister Kamp: ‘Sterke kennisinstituten zijn een basisvoorwaarde voor een gezonde kenniseconomie. Nederland beschikt over kennisinstituten die op mondiaal niveau aanzien genieten. Door hun kracht en kennis te bundelen, kunnen deze organisaties met meer focus en efficiëntie werken. Daardoor worden ze een nog aantrekkelijkere partner voor het (inter)nationale bedrijfsleven om gezamenlijk te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dat levert ons kennis, banen en inkomsten op.’

Energie-innovatie naar TNO, voedselinnovatie naar Wageningen Research
Onderzoeksorganisatie TNO heeft veel expertise op energiegebied. Het duurzame energieonderzoek van ECN naar bijvoorbeeld zonne- en windenergie en energiebesparing sluit aan op deze expertise. Met dit besluit wordt ECN’s onderzoek naar duurzame energievoorziening samengevoegd met de energiepoot van TNO. Dit zal leiden tot meer focus en samenhang in het onderzoek en zo ontstaat één herkenbaar onderzoekscentrum. De intentie is dat dit onderzoekscentrum van start gaat op 1 januari 2018.

Het onderzoek en advies dat ECN uitvoert als ‘rekenmeester’ van het kabinet op het gebied van energiesubsidies, de Nationale Energieverkenning en diverse beleidsmaatregelen, wordt ondergebracht bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Op deze manier wordt de onafhankelijkheid van het rekenmeesterschap gegarandeerd.

Wageningen Research heeft een sterke positie als onderzoeksorganisatie voor agro, biobased, natuur en voeding & gezondheid. Door de overheveling van TNO’s expertise op het gebied van voedsel naar Wageningen ontstaat hét Nederlandse onderzoekscentrum voor voedselinnovatie. Dit zogenoemde Dutch Food Initiative gaat een krachtige regierol vervullen voor toegepast onderzoek naar voeding & gezondheid. De nieuwe samenstelling van beide kennisinstituten zal per 1 januari 2018 een feit zijn.

Voortzetting nucleaire activiteiten ECN
ECN wordt gesplitst waarbij het onderzoek naar duurzame energievoorziening en de nucleaire energieactiviteiten uit elkaar worden gehaald. Nadat het energieonderzoek samengaat met TNO, resteren in ECN nog de nucleaire activiteiten van de Nucleair Research and Consultancy Group (NRG) en het verwerken en afvoeren van historisch radioactief afval.

NRG is de dochteronderneming van ECN voor nucleair onderzoek in Petten en is Europees marktleider in de levering van medische isotopen voor geneeskundige toepassingen. Daarnaast is de onderneming verantwoordelijk voor de veilige afvoer van historisch, nucleair afval dat in Petten opgeslagen ligt. Met dit besluit komen het kabinet en ECN een financieel arrangement overeen. Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar bestemd voor het verwerken en afvoeren van het historisch radioactief afval. Daarnaast geeft het arrangement, in combinatie met de eerder genomen maatregelen, NRG de financiële ruimte om te blijven voorzien in de levering van medische isotopen aan miljoenen patiënten wereldwijd.

Kamp: ‘Ik heb er vertrouwen in dat deze maatregelen, leiden tot een voortzetting van de nucleaire activiteiten van de Stichting ECN. De maatregelen zorgen er tevens voor dat noodzakelijke, toekomstige investeringen in de veiligheid kunnen blijven plaatsvinden.’ (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, 30 september 2016: Onderzoekscentra bundelen hun krachten
F
oto: ECN

 

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.