Nieuw samenwerkingsverband Estrac moet energietransitie versnellen

Nieuw samenwerkingsverband Estrac moet energietransitie versnellen

17 oktober 2016 – Energy Academy Europe (EAE), TNO en ECN hebben het Energy Systems Transition Centre (Estrac) gelanceerd. Dit nieuwe samenwerkingsverband moet de energietransitie versnellen door de problematiek vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. 

Het centrum van Estrac komt in het nieuwe gebouw van de Energy Academy Europe in Groningen, zodra dat wordt opgeleverd.

Uit een persbericht van Energy Academy Europe
‘(…) Hoe schakelt  Nederland zo snel mogelijk over naar een duurzaam energiesysteem – een van de grootste vraagstukken van vandaag.  De energietransitie heeft vele invalshoeken en benaderingen: maatschappelijk, economisch, psychologisch, technologisch, politiek. Door als leidende instituten samen op te trekken, en daarmee de verbindende schakel te zijn en een platform te bieden voor alle marktpartijen, kan de energietransitie een vlucht vooruit maken. (…)’

Bij de oprichting zijn ook energiebedrijven Gasunie, GasTerra, EBN en NAM betrokken. Verder wordt samenwerking gezocht met bedrijven uit de hele energiesector, maar ook met ICT-, chemie- en netwerkbedrijven, maatschappelijke organisaties en lokale energiecoöperaties.

‘(…) In ESTRAC leveren de kennisinstellingen (bij de start TNO, ECN, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen) een mix van expertise uit verschillende vakgebieden en van academisch en toepassingsgericht onderzoek. Met de aansluiting van bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen vraagstukken worden aangepakt die voor een individuele partij te groot of te duur zijn. Bijvoorbeeld onderzoek naar acceptatie door de consument bij het invoeren van nieuwe technologie, of onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen op de energiemarkt, naar ruimtelijke planning van wind- en zonneparken, naar verschillende opties om duurzame energie in te passen in het energiesysteem. De onderzoeken leveren uiteindelijk praktijkgerichte uitkomsten die zowel  bedrijven als overheden zullen helpen bij het nemen van beslissingen over duurzame energieplannen. Energietransitie-vraagstukken worden op regionaal, nationaal én internationaal niveau in samenhang aangepakt. (…)’

Estrac huist – zodra dat is opgeleverd – in het nieuwe gebouw van de Energy Academy Europe in Groningen. Het samenwerkingsverband startte met een kapitaal van vijf miljoen euro.

‘(…) De eerste miljoenen van het startkapitaal zijn inmiddels toegekend aan projecten die nu worden opgestart. Een daarvan, een onderzoek over de Noordzee als energiebron (Strategies towards an efficient future North Sea Energy Infrastructure) is al in volle gang. Bij dit project zijn bedrijven als ENGIE, Tennet en Royal Haskoning/DHV betrokken maar ook instituten als NWEA en NOGEPA. TNO, ECN en EAE voeren het project uit. (…)’

Uit een bericht van het FD
‘(…) Het in 2015 door meer dan 190 landen bereikte klimaatakkoord van Parijs was de aanleiding, zegt André Faaij, wetenschappelijk directeur van de Energy Academy Europe. ‘Daardoor is alles veranderd. Alles gaat op de schop om de afgesproken doelstellingen te halen: de hele gebouwde omgeving, de transportsector, de industrie. Dat is niet meer goed te overzien met één of twee partijen.’ (…)’

Bronnen
Energy Academy Europe, 14 oktober 2016: Nieuwe samenwerking bedrijven en wetenschap versnelt energietransitie
FD, 14 oktober 2016: Groningen krijgt een nieuw kennisinstituut voor energie

Foto: De kern van Estrac komt straks in het nieuwe gebouw van de Energy Academy Europe in Groninen. (Broek Bakema)

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.