‘Nieuw windpark? Dan moet overheid emissierechten terugkopen’

‘Nieuw windpark? Dan moet overheid emissierechten terugkopen’

18 april 2017Nederlandse windparken en zonnepanelen leveren niet zoveel milieuwinst op als zou kunnen. En dat komt door het Europese emissiehandelssysteem. Het AD legt uit hoe dat zit en ETS-onderzoeker Arnold Mulder stelt de oplossing voor: de overheid zou, bij ieder nieuw windpark, emissierechten moeten terugkopen.

Het Europese emissiehandelssysteem EU ETS werkt, door de lage CO2-prijs, eigenlijk alleen maar tegen bij de verlaging van de Europese CO2-uitstoot, zo legt het AD uit in het verhaal.

  • Door de lage CO2-prijs heeft de industrie, die valt onder het EU ETS, geen prikkel om te investeren in CO2-reductie. Die prijs is nu zo’n vijf euro en zou vier maal zo hoog moeten zijn. De EU wil de prijs verhogen
  • Als Nederland investeert in windparken op zee of zonnepanelen, daalt de CO2-prijs alleen maar en daarvan profiteren onder meer de kolencentrales in Polen (die met een hogere prijs voor CO2 dicht zouden moeten.

In het artikel komt Arnold Mulder, die vorig jaar promoveerde op een onderzoek naar de werking van het EU ETS, ook met een oplossing. De overheid moet niet alleen investeren in de ontwikkeling van duurzame energie en CO2-reductie, maar ook emissierechten uit de markt halen.

Uit een bericht van het AD
‘(…) Greenpeace en onder meer energiebedrijf Nuon onderschrijven het betoog. ,,Het is belangrijk dat Nederland zijn met Europa overlappende nationale stimuleringsbeleid compenseert door extra emissierechten uit de markt te halen”, laat energiebedrijf Nuon weten. (…)’

De EU heeft een hervormingsplan klaarliggen voor het ETS, waarin onder meer staat dat 2,2 procent van de emissierechten aan het systeem worden onttrokken. Niet voldoende, vindt staatssecretaris Dijksma, die het compromis toch tekende omdat het ‘een hele stap in de goede richting’ was.

Alternatieven zijn er amper, aldus het AD. CO2-belasting maakt weinig kans, omdat iedere lidstaat daarover zijn veto kan uitspreken. Landen die zelf een minimumprijs stellen, is ook een mogelijkheid.  Bij een minimumprijs van 20 euro kunnen gascentrales weer concurreren met kolen, aldus ETS-expert Jos Cozijnsen eerder in de Telegraaf.

‘(…) Wellicht is het beste plan om een kopgroep te vormen van vooruitstrevende landen die de emissiehandel ambitieuzer inrichten, stellen experts. De Rotterdamse haven pleit hier bijvoorbeeld voor. ,,Laten we ons niet gijzelen door de achterblijvers, maar samen optrekken met landen die wél stappen willen zetten”, stelt Sjaak Poppe van het Havenbedrijf Rotterdam. Daarvoor moet er wel een gelijk speelveld zijn. ,,Het kan niet zo zijn dat wij in Rotterdam hogere lasten betalen en bijvoorbeeld in Antwerpen niet.” (…)’

Bronnen
AD, 14 april 2017: Hollandse molen subsidieert Poolse kolencentrale
FluxEnergie, 1 maart 2017: ETS – ‘EU wankel voorwaarts bij herziening emissies’
FluxEnergie, 13 januari 2017: De Telegraaf bezorgd over lage CO2-prijs
De Telegraaf, 12 januari 2017: De Europese emissiemarkt komt maar niet op gang – Lage co2-prijs fnuikend voor effectiviteit stelsel (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.