Nieuwe fabriek haalt energie uit vochtig afval

160913-still-rtlz-champignon-energie

13 september 2016Minister Kamp opende maandag de eerste fabriek die energie opwekt uit natte biomassa. Upcycling Gemert zet het afval van een champignonkwekerij om in compost, brandstof en duurzame warmte en zorgt daarmee voor een besparing van 3,5 tot 4,5 miljoen kubieke meter aardgas. 

Uit een bericht van RTL Z
‘(…) Drie ondernemers hebben met steun van het kabinet een nieuw proces ontwikkeld om vochtig afval om te zetten in brandstof. Het bedrijf haalt nu zoveel energie uit hun kweekafval, dat ze geen gas meer nodig hebben voor de teelt. Zo is een kostenpost een inkomstenbron geworden. (…)’

Uit een bericht van de Rijksoverheid
‘(…) Minister Kamp: ,,Upcycling loopt met deze wereldwijd unieke innovatie voorop in de energietransitie. De technologie past bij de ambitie van het kabinet om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en afvalstromen om te zetten in nieuwe grondstoffen en energie. Dat is niet alleen goed voor ons klimaat, maar levert ook inkomsten en banen op. Onderzoek laat zien dat tot 2023, de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen vertegenwoordigd. Kansen dus te over voor ons bedrijfsleven. Upcycling laat zien hoe we die kansen kunnen verzilveren.”(…)
Upcycling voorziet de eigen champignonkwekerij vervolgens van warmte en heeft daarnaast ruimte voor het leveren van energie aan omliggende tuinders. Hiermee kan het verbruik van één miljoen kubieke meter aardgas jaarlijks worden vervangen. De verbrandingswaarde van het eindproduct in een bio- energiecentrale is daarnaast nog eens 3,5 miljoen kubieke meter aardgas waard. Het proces is niet alleen interessant voor het afval van champignons. Ook andere biomassastromen, zoals rioolslib en dierlijke mest kunnen hiervoor worden ingezet.
Vanuit het Topconsortium Kennis en Innovatie voor Bio Based Economy (TKI-BBE) onderdeel van de Topsector Energie is één miljoen euro bijgedragen aan het project in Noord-Brabant. (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, 12 september 2016: Van champignons naar energie: eerste natte biomassafabriek geopend
RTL Z, 12 september 2016: Geen gas meer nodig dankzij energie uit kweekafval
Nu.nl, 12 september 2016: Minister Kamp opent fabriek die champignonafval omzet in brandstof

Foto: Champignonkwekerij Gemert (Still uit video RTL Z)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.