Nieuwe handleiding om omwonenden bij windenergie te betrekken

De windsector werkt aan meer betrokkenheid van omwonenden bij nieuwe windmolens. Om projectontwikkelaars daarbij te ondersteunen hebben adviesbureau Ecofys, advocatenkantoor Houthoff Buruma en branchevereniging NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) de Handleiding Participatieplan Windenergie op Land digitaal beschikbaar gesteld.
In het Energieakkoord is afgesproken om in 2020 in totaal 6000 megawatt (MW) aan windenergie in Nederland te plaatsen. Deze doelstelling kan alleen worden gehaald als alle belanghebbenden – omwonenden, overheden, projectontwikkelaars en natuurorganisaties – bij een windproject samenwerken.
De website http://handleidingparticipatieplan.nl geeft een handzaam overzicht hoe participatie in alle fasen van de ontwikkeling van een windpark kan worden opgezet. …. 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.