Nieuwe inzichten in omzetting biomassa in olie

Promotie W. Yin, 6 januari 2017. Nieuwe inzichten in omzetting biomassa in olie. 
Houtachtige biomassa kan gebruikt worden voor het maken van biobrandstoffen en bio gebaseerde chemicaliën. Grootschalige inzet kan de inzet van fossiele bronnen (olie, gas) reduceren en zodoende een positieve invloed hebben op het klimaatprobleem. …. 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.