Uniper: ‘De nieuwe kolencentrales zijn zeer geschikt als transitiemiddel’

Uniper: ‘De nieuwe kolencentrales zijn zeer geschikt als transitiemiddel’

18 juli 2016Sinds enkele dagen adverteert Uniper op diverse websites. De tekst: ‘Steenkool, redden we het zonder?’  linkt naar een speciale website waarin Uniper pleit voor het handhaven van de nieuwe kolencentrales. ‘De nieuwe kolencentrales zijn zeer geschikt als transitiemiddel.’

In april is de MPP3-kolencentrale van Uniper op de Maasvlakte officieel in gebruik genomen. ‘Nederland heeft nu de schoonste kolencentrale ter wereld.’

Schermafbeelding 2016-07-17 om 17.11.30Uit de website ‘Het verhaal van steenkool’
‘(…) ‘De nieuwe kolencentrales zijn zeer geschikt als transitiemiddel’
Nieuwe technieken maken ook van steenkool een flexibele energiebron, tegen lagere kosten. Bovendien is het relatief eenvoudig om een deel van de kolen te vervangen door duurzame biomassa. Netbeheerder Tennet stelde vast dat kolencentrales in 2014 de aanvullende, flexibele rol van gascentrales al steeds meer overnamen, vooral de nieuwe kolencentrales. Nieuwe kolencentrales zijn zeer geschikt als transitiemiddel naar een duurzame energievoorziening. (…)

Er is genoeg steenkool
De hoeveelheid winbare aardgas, aardolie en steenkool op onze aarde is eindig. Aardolie en aardgas hebben bewezen voorraden van respectievelijk 54 en 61 jaar, alhoewel hier discussie over is vanwege de soms complexe winbaarheid. Met steenkool ligt dat anders. Naar schatting kunnen we met de voorraden steenkool nog eeuwen vooruit. Schaarste lijkt voor steenkool voorlopig dus geen issue. (…)

Flexibeler dan gascentrale
De MPP3-centrale is extreem goed regelbaar en dus heel flexibel. In ruim een kwartier kan ze terugschakelen van 1.100 MW vol vermogen naar ongeveer 250 MW (50 MW per minuut). En daarna kan de centrale net zo snel weer terug naar vol vermogen. Dat maakt haar bijzonder geschikt in de transitie naar duurzame energie. Gaat het bijvoorbeeld hard waaien en het is zonnig weer, dan is minder energie nodig van fossiele bronnen, en kan de centrale op minder vermogen draaien. Valt de wind weg en is het bewolkt of nacht, dan kan snel worden bijgeschakeld. De MPP3-centrale is zelfs flexibeler dan moderne gascentrales omdat de eerste 24 uur non-stop draait. Een gascentrale moet minimaal 4 uur draaien om rendabel te zijn. (…)

Groene stroom
In een moderne centrale kan zo’n 30% biomassa worden bijgestookt, zodat groene stroom wordt opgewekt. Die bijstook is net zo betrouwbaar als het stoken van alleen kolen. Afnemers zijn niet afhankelijk van tijdstippen, zoals bij wind of zon. Bovendien is het bijstoken van biomassa goedkoper dan de productie van zonne- en windenergie (offshore). (…)
Uniper wil met de afvang en opslag van COgraag bijdragen aan de CO-reductie, en anticipeert daarnaast voorzichtig op nieuwe toepassingen voor CO2. (…)

‘MPP3-centrale als draaipunt van een duurzame samenleving’
De MPP3-centrale brengt dus verschillende bijzondere voordelen met zich mee. Het is een centrale met een enorm hoog rendement, die supersnel en vergaand vermogen kan af- en bijschakelen. Daarbij kan de centrale een steeds groter aandeel van biomassa verwerken als bijstook.
Dus rekening houdend met CCS, met een nuttig en grootschalig gebruik van de restwarmte, optimale uitwisseling van nuttige grondstoffen en restproducten tussen naburige bedrijven én met de plannen van een regionale energiehub Energy Hub West, kunnen lagere energieprijzen worden gerealiseerd. Maar ook 20% minder CO-uitstoot en sterk verlaagde emissies voor NOx en fijnstof. Zo kan de MPP3-centrale het draaipunt worden van een duurzame samenleving. (…)

Sluiting kost € 800 mln per jaar
De meerkosten van de elektriciteitsvoorziening nemen toe met maximaal 800 miljoen euro per jaar, als alle kolencentrales gesloten zouden worden, stelt Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Als Nederland eenzijdig de kosten voor emissierechten fors verhoogt, heeft dat eenzelfde effect. Veel industrie zou wegtrekken uit Nederland op zoek naar goedkopere productieplaatsen. Met nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid. (…)’

Bronnen
Uniper, website ‘Het verhaal van steenkool’
Foto: Uniper

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.