Nieuwe norm voor energieaudits

24 november 2014 – Er is een nieuwe norm voor auditoren en certificerende instellingen die werken met ISO-energiemanagementsystemen NEN-ISO 50003.

Uit het bericht van NEN
‘(…) Een effectief energiemanagementsysteem is van essentieel belang voor een maatschappelijk verantwoorde en kosteneffectieve bedrijfsvoering. In 2011 is er al een norm uitgebracht voor de ontwikkeling van een energiemanagementsysteem, NEN-ISO 50001. Nu is er in aanvulling daarop een nieuwe norm voor auditoren en certificerende instellingen die werken met ISO-energiemanagementsystemen NEN-ISO 50003.
NEN-ISO 50003 ‘Energiemanagementsystemen – Eisen voor entiteiten die audits en certificering van energiemanagementsystemen verzorgen’ is ontworpen om certficatie-instellingen te ondersteunen bij het uitvoeren van audits. Deze norm bevat eisen met betrekking tot de kwaliteit, consistentie en onpartijdigheid van het audit- en certificatieproces.
De norm is bedoeld om gebruikt te worden bij NEN-EN-ISO/IEC 17021:2011 ‘Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren’. Hij biedt de juiste specifieke technische context die nodig is om de effectiviteit van de (certificatie)audit te waarborgen. Dit geldt ook voor de aanvullende eisen voor het planningsproces van de audit, de initiële certificatieaudit, het uitvoeren van de audit op locatie en voor de kwalificaties van de auditoren.
NEN-ISO 50003 is de nieuwste aanwinst in de serie normen rondom energiemanagement. De serie omvat verder NEN-ISO 50001 voor de ontwikkeling van een energiemanagementsysteem en NEN-ISO 50002 die de basisprincipes en eisen bevat voor het uitvoeren van energieaudits. En er wordt gewerkt aan:

  • ISO 50004 een leidraad voor implementatie, onderhoud en verbetering van een energiemanagementsysteem
  • ISO 50006 voor meting van energieprestatie met gebruik van referenties voor energieverbruik (energybaselines) en energieprestatie indicatoren
  • ISO 50015 voor het meten en verifiëren van de energieprestatiein organisaties (…)’

Bron
NEN, 24 november 2014: Nieuwe norm voor energieaudits

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.