Nieuwe normen nodig voor gebruik LNG

15 juli 2015 – Het Nederlandse normeninstituut NEN werkt aan een ‘normplatform’ om het probleemloos rijden en varen op LNG te ondersteunen.

Het normplatform wil zorgen dat de internationale en de Nederlandse normen met elkaar in de pas blijven lopen, wil bevorderen dat bij tankstations uniforme koppelingen worden gehanteerd, wil werken aan een standaardisatie voor de veiligheid. Alle betrokken partijen (productie, opslag, vervoer, gebruik) participeren in het normplatform.
De normen voor het gebruik van CNG zijn al veel verder ontwikkeld. Nu de toepassing van LNG flink gestimuleerd wordt moet daarvoor een inhaalslag worden gemaakt.
Eén van de onderwerpen is het meten en regelen van LNG in grote opslagtanks. Een ander onderwerp is de samenstelling van het (vloeibaar gemaakte) gas ‘ ten behoeve van de integriteit van de infrastructuur en brandstofcomponenten en -systemen’.
De NEN: ‘Voor Nederland is het van belang dat Europese en internationale normen, bijvoorbeeld gerelateerd aan de Europese richtlijn op het gebied van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, niet uit de pas gaan lopen met hetgeen nationaal al is ontwikkeld en wordt toegepast. Het normplatform beoogt dan ook een brede groep van belanghebbenden uit Nederland samen te brengen.’

 

Bronnen
NEN, 9 juli 2015: Normplatform voor LNG en CNG installaties en equipment van start

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.