Nieuwe onderzoekcentrum gaat ook ECN heten

Nieuwe onderzoekcentrum gaat ook ECN heten

3 oktober 2016TNO meldt dat het nieuwe onderzoekcentrum dat ontstaat uit het samenvoegen van het energieonderzoek van ECN en TNO ook ECN zal gaan heten (‘Energieonderzoek Centrum Nederland’).Het gaat op 1 januari 2018 van start.

TNO reageert enthousiast op de samenvoeging. ECN (ook: ‘Energie Onderzoek Centrum Nederland’) heeft op de samenvoeging nog niet publiekelijk gereageerd.

Uit het persbericht van de Rijksoverheid valt af te lezen dat TNO leidend wordt: ‘Energie-innovatie naar TNO’.
Uit het persbericht van de Rijksoverheid
‘(…) Minister Kamp: ‘Sterke kennisinstituten zijn een basisvoorwaarde voor een gezonde kenniseconomie. Nederland beschikt over kennisinstituten die op mondiaal niveau aanzien genieten. Door hun kracht en kennis te bundelen, kunnen deze organisaties met meer focus en efficiëntie werken. Daardoor worden ze een nog aantrekkelijkere partner voor het (inter)nationale bedrijfsleven om gezamenlijk te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dat levert ons kennis, banen en inkomsten op.’
Energie-innovatie naar TNO
Onderzoeksorganisatie TNO heeft veel expertise op energiegebied. Het duurzame energieonderzoek van ECN naar bijvoorbeeld zonne- en windenergie en energiebesparing sluit aan op deze expertise. Met dit besluit wordt ECN’s onderzoek naar duurzame energievoorziening samengevoegd met de energiepoot van TNO. Dit zal leiden tot meer focus en samenhang in het onderzoek en zo ontstaat één herkenbaar onderzoekscentrum. (…)’

Uit het bericht van TNO
‘(…) [Er] ontstaat een internationaal toonaangevend onderzoekscentrum dat de transitie naar een duurzame energiehuishouding aanzienlijk kan versnellen. TNO en ECN kennen al een lange en intensieve samenwerking op het gebied van duurzame energie. Zo werken beide organisaties bijvoorbeeld al samen in Solliance aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen van zonnecel technologie en ontwikkelen ze binnen VoltaChem systemen om duurzame energie flexibel in te zetten in de chemische industrie.

Nationaal onderzoekscentrum voor energietransitie
Het nieuwe centrum moet uitgroeien tot de spil en “one-stop-shop” in de energiesector en partner van universiteiten, andere toegepaste kennisorganisaties, NGO’s en het bedrijfsleven. De programmering wordt opgesteld vanuit een nationale agenda, die in samenspraak met de Topsector Energie, het ministerie van Economische Zaken en vanuit de vakinhoudelijke kennis van het onderzoekscentrum wordt samengesteld. Op die manier wordt onafhankelijk en vanuit brede maatschappelijke behoefte invulling gegeven aan de programmering van het energieonderzoek.
Paul de Krom, CEO van TNO: “Deze bundeling is enorm goed nieuws, omdat het de noodzakelijke transitie naar een duurzame energievoorziening en –toepassing een grote inhoudelijke impuls geeft. Dit nieuwe onderzoekscentrum zal het centrale loket worden voor alle stakeholders en bedrijven die zich inzetten voor de verduurzaming van de energiehuishouding in Nederland en daarbuiten.”
De implementatie en vormgeving van het onderzoekscentrum bij TNO wordt de komende tijd nader ingevuld door alle betrokken partijen en is nog afhankelijk van een medezeggenschapstraject en beoordeling door de Raden van Toezicht in beide organisaties. (…)’

Provincie Noord-Holland: ‘Nieuwe centrum moet in Petten komen’

Gedeputeerde Jaap Bond
Gedeputeerde Noord-Holland Jaap Bond: Niet naar Amsterdam of Delft

Noord-Holland wil dat het nieuwe centrum ook in Petten komt.
Uit een bericht van de IJmuider Courant
‘(…) Het nieuwe, internationaal toonaangevende, onderzoekscentrum op het gebied van duurzame energie dat ontstaat uit de samenwerking tussen TNO en ECN moet in Petten komen. Dat vindt de Noord-Hollandse gedeputeerde Jaap Bond.
Bond pleit voor het behoud van de hoogwaardige werkgelegenheid voor de Kop van Noord-Holland. Volgens de gedeputeerde is Petten een prima plek voor het nieuwe kenniscentrum. ,,Ik zie niet in waarom dat beter naar Amsterdam of Delft kan.’’
Op dit moment is nog niet bekend waar het centrum moet komen. Ook is nog niet zeker of de krachtenbundeling ten koste gaat van de werkgelegenheid. Op 24 oktober heeft de gedeputeerde een gesprek met minister Kamp waar hij dit onderwerp zeker zal aansnijden. Bond vindt dat de provincie partij is in deze discussie vanwege de bijdrage van 40 miljoen euro aan de nieuwe onderzoeksreactor Pallas die in Petten de plaats in zal nemen van de Hoge Flux Reactor.
Bond is blij met het besluit van het kabinet om NRG (de nucleaire tak van ECN) los te koppelen van de duurzame tak. ,,NRG was een molensteen om de nek van ECN.’’ (…)’

Minister Kamp volgt oproep oud-Shell-man Jeroen van der Veer

161003-vanderveer
Jeroen van der Veer: ‘Kennisinfrastructuur moet beter’

In juli riep Jeroen van der Veer (oud-bestuursvoorzitter van Shell en president-commissaris van Philips en ING Groep) in een FD-interview op al het duurzaamheidsonderzoek in één nationaal kenniscentrum te bundelen.
Uit het interview van het FD
‘(…) De huidige instituten die toegepast onderzoek doen naar duurzame energie zijn meer dan 40 jaar oud. ‘De agenda is verouderd en het onderzoek is te gefragmenteerd’, zegt Van der Veer. Die kennisinfrastructuur past volgens hem niet meer bij de huidige klimaatambities van Nederland, ‘zoals windmolens op zee, energieneutrale kantoren en huizen, ondergrondse netwerken voor restwarmte en veel auto’s die rijden op elektriciteit, waterstof of biobrandstof’.
Tenzij er een forse versnelling plaatsvindt in het onderzoek naar- en de toepassing van oude en nieuwe vormen van duurzame energie blijven de Nederlandse ambities ‘een hele dure toekomst’, meent Van der Veer. Nederland heeft volgens hem de kennis op het gebied van duurzame energie in huis, ‘maar de kennisinfrastructuur voor betaalbare alternatieve energie moet beter’. (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, persbericht, 30 september 2013: Onderzoekscentra bundelen hun krachten
TNO, 30 september 20167: TNO en ECN bundelen krachten in één onderzoekscentrum
IJmuider Courant, 30 september 2016: ’Nieuw centrum moet in Petten komen’
Zie ook
FluxEnergie, 7 juli 2016: ‘Bundel al het duurzame-energieonderzoek in één nationaal kenniscentrum’ (over het FD-interview)
Foto: TNO.  Portretfoto Bond: provincie Noord-Holland. Portretfoto Van der Veer: Philips.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.