Nieuwe regels voor stookolie scheepvaart vaak niet nageleefd

Nieuwe regels voor stookolie scheepvaart vaak niet nageleefd

16 februari 2016 – Vorig jaar voeren 20 van de 160 in Nederland gecontroleerde schepen op te vieze stookolie, aldus Trouw. In 2015 gingen strengere regels in voor de uitstoot van zwaveldioxide door zeeschepen, maar veel vervoerders houden zich daar dus niet aan. 

Om de vervuilende uitstoot van zeeschepen te beperken, mogen zeeschepen sinds begin 2015 in het Kanaal, op de Noordzee en de Baltische Zee alleen nog varen op brandstof met 0,1 procent zwavel. Daarvóór mocht de uitstoot van zwavel nog 1 procent zijn.

De scheepvaartinspectie controleerde in 2015 160 gecontroleerde schepen, waarvan 20 op te vervuilende stookolie voeren. Acht van de gecontroleerde schepen waren zo vervuilend, dat ze niet verder mochten voor ze de juiste brandstof in hun tanks hadden. Boetes werden niet uitgedeeld, omdat er in Nederland en tussen de EU-lidstaten nog discussie is over het boetebeleid en de hoogte van de boetes.

De scheepvaartinspectie werkt hard aan uitbreiding van het aantal handhavers.

Uit het bericht van Trouw
‘(…) Met ingang van dit jaar moet de scheepvaartinspectie volgens EU-afspraken 10 procent controleren van de zeeschepen die Nederland aandoen. (…)’

In oktober vorig jaar spraken 12 Europese landen, Rusland en Canada af intensief samen te werken bij de handhaving van de zwavelnorm in de scheepvaart.

Uit een bericht van de Inspectie Leefomgeving en Transport
‘(…) [Tijdens de bijeenkomst] hebben de landen afgesproken om te komen tot een geharmoniseerd systeem van toezicht en handhaving binnen het SECA-gebied (het gebied bij de Baltische Zee, de Noordzee tot en met het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk) met daarbij een zo effectief mogelijke inzet van mens en middelen. De landen hebben o.a. gesproken over de uitwisseling van data over schepen die de regels overtreden en over de uitwisseling van ervaringen in het gebruik van remote sensing (bijvoorbeeld drones of snuffelpalen), de ontwikkeling van rekenmodellen voor controle van brandstoflogboeken, het instellen van een geharmoniseerd systeem van sanctioneren en de inrichting van een inspectiedatasysteem. (…)’

Bronnen
Trouw, 15 februari 2016: Schoon schip maken (via Blendle)
Trouw, 15 februari 2016: Uitstoot scheepvaart deugt niet
Inspectie Leefomgeving en Transport, 9 oktober 2015: Zwavelexperts zetten stappen in gezamenlijke aanpak zwaveluitstoot

Zie ook
FluxEnergie, 16 februari 2016: Uitstootreductie in de scheepvaart gaat nog niet hard

Foto: Maersk

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.