Nieuwe regels voorkomen graafschade door plaatsing vuilcontainers

Om graafschade als gevolg van de plaatsing van vuilcontainers in de toekomst te voorkomen, gelden nieuwe graafregels. Zonder voorafgaand overleg met de plaatselijke netbeheerder nemen aannemers vanaf nu twee meter afstand van in de grond aanwezige kabels en leidingen. In overleg met de netbeheerder kan deze afstand worden aangepast al naar gelang er risico-beperkende maatregelen worden genomen met betrekking tot de aanwezige infrastructuur. De nieuwe regels zijn opgenomen in de ‘uniforme aanwijzingen nabij kabels en leidingen’.
Aanleiding voor de nieuwe regels is een gasexplosie in Den Haag uit 2014 tijdens het plaatsen van een nieuwe ondergrondse huisvuilcontainer. Na onderzoek bleek de explosie veroorzaakt te zijn door aardgas dat stroomde uit een losgetrokken koppeling van een nabijgelegen gasleiding. Deze koppeling bleek losgetrokken te zijn tijdens graafwerkzaamheden ten behoeve van de plaatsing van de vuilcontainer. …
Document ‘Uniforme aanwijzingen nabij kabels en leidingen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.