Nieuwe subsidieregeling energiebesparing voor sportverenigingen

Sportverenigingen

3 september 2015 – Sportverenigingen die energiebesparingsmaatregelen treffen kunnen tot 30% van de kosten terugkrijgen. In januari start de subsidieregeling waarvoor € 6 mln beschikbaar is.

Uit een bericht van RVO
‘(…) Deze regeling heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier is vaak veel winst op te behalen. De aanvragers kunnen daarom subsidie aanvragen voor tal van maatregelen zoals LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. (…) Als de vereniging eerst een energieadvies laat maken wordt de subsidie met 500 euro verhoogd. (…)’

Uit een bericht van Solar Magazine
‘(…) De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; de arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30 procent en voor sportstichtingen 15 procent. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.
Er kan maximaal 125.000 euro subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. ,Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan 3.000 euro komen niet in aanmerking.’

Bronnen
RVO, 1 september 2015: Landelijke subsidieregeling voor energiemaatregelen sportclubs
Solar Magazine, 1 september 2015: Nieuwe subsidieregeling Rijksoverheid voor zonnepanelen, zonneboilers en led bij sportverenigingen
Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.