Nieuwe techniek ECN kan miljarden tonnen CO2 besparen

Nieuwe techniek ECN kan miljarden tonnen CO2 besparen

27 november 2015 – Een nieuwe door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) ontwikkelde technologie maakt het mogelijk om de CO2 uitstoot van grote bedrijven in de staalindustrie tegen geringe kosten met miljarden tonnen te verminderen.

Uit een persbericht van ECN
‘(…) Aangezien de staalindustrie samen met energiecentrales verantwoordelijk zijn voor een relatief groot deel van de CO2-uitstoot, kan de nieuwe technologie een bijdrage leveren aan het halen van toekomstige klimaatdoelstellingen.

De SEWGS-technologie wordt voor het eerst gedemonstreerd bij een hoogoven van SSAB in het Zweedse Luleå, de grootste staalproducent van Scandinavië. Hiermee wordt een essentiële bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de industriële energiehuishouding. ECN werkt binnen dit pilotproject samen met negen internationale partners, waaronder Tata Steel Consulting. De EU heeft, via het Horizon 2020 programma, de benodigde subsidie van 13 miljoen euro verstrekt, de bouwplannen zijn gereed en de funderingen voor de CO2 afvangreactor en de pijpleiding vanuit de hoogoven zijn gelegd. In de zomer van 2017 gaat de installatie draaien en voor het eerst CO2 afvangen.

Nu nog mag de staalindustrie in Europa vrijwel onbeperkt CO2 uitstoten. In 2050 moet die emissie van de EU met ongeveer 90 procent gereduceerd zijn, maar de verwachting is dat CO2-uitstoot de staalindustrie in Europa al eerder veel geld gaat kosten. Bij de productie van staal komt veel CO2 vrij, dat vaak alleen tegen hoge kosten en met veel energie uit de uitgestoten gassen van de hoogovens is te halen. Met de Sorption Enhanced Water Gas Shift (SEWGS)-technologie van ECN is het mogelijk CO2 af te vangen met 50 procent minder energiegebruik en 40 procent lagere kosten.

151127-Cobden
Paul Cobden (ECN)

“Doel van de pilot is om aan te tonen dat bij onze techniek de energie die je hiervoor moet gebruiken veel minder is dan bij concurrerende technieken. Als je dit wereldwijd toepast kun je gigatonnen aan CO2-uitstoot besparen. Dat is bijna net zoveel als de helft van wat alle kolencentrales uitstoten en op het wereldwijde totaal van 35 miljard ton een substantiële vermindering”, zegt Paul Cobden van ECN, die sinds 2002 bij de ontwikkeling van de SEWGS-technologie betrokken is.

De installatie bestaat uit reactorvaten gevuld met kleiachtig materiaal – geproduceerd door Kisuma Chemicals uit Veendam – dat de CO2 afvangt. Voor de installatie wordt het gas uit de hoogoven aangevoerd met een 500 meter lange pijpleiding. Tijdens de pilot gaat de installatie 14 ton CO2 per dag afvangen.

Op dit moment bestaat er geen andere manier om ijzer en staal te produceren dan door gebruik te maken van fossiele brandstoffen, met name cokes. Daar een omschakeling naar duurzaam geproduceerde energie in de nabije toekomst onontkoombaar is en fit voor de staalsector op korte termijn niet mogelijk is, is het voor deze industrie noodzakelijk om CO2 af te vangen en op te slaan. Onder druk van de EU zoekt de sector naarstig naar goedkopere methoden om CO2 af te vangen. Zo kan met de SEWGS-techniek waterstof uit het hoogovengas worden gewonnen, wat gebruikt kan worden voor de energievoorziening van het bedrijf. Tegelijkertijd wordt in een aparte stroom zuivere CO2 geproduceerd. Deze CO2 kan op verschillende manieren gebruikt gaan worden. Een optie is om dit samen met de bodemas uit de ovens toe te passen in de wegenbouw. Een andere toepassing is om het te gebruiken als grondstof in de chemische industrie. Volgens Cobden zal echter het grootste deel van de CO2 ondergronds worden opgeslagen. “Dat is uiteindelijk de enige reële optie”, stelt hij. “Op deze manier speelt CO2 afvangst, benutting en opslag uiteindelijk een essentiële en noodzakelijke rol in een energie systeem waarin duurzame bronnen een voorname rol spelen.”

De hoogoven van SSAB in Luleå produceert 6000 ton staal per dag. De pilotinstallatie vangt slecht een klein deel van de emissies af. De SEWGS-technologie heeft zich tijdens laboratoriumtesten bewezen en wordt in Zweden voor het eerst in de praktijk toegepast. Cobden: “Als deze technologie zich bewijst, maken we een grote sprong voorwaarts in de afvang van CO2.” (…)’

Bronnen
ECN, 25 november 2015: Nieuwe techniek ECN kan miljarden tonnen CO2 besparen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.