foto: Engie

Nieuwe techniek voor ombouw Engie-kolencentrale naar 100% biomassa

Engiecentrale Rotterdam.

In november start het Arbaheat-onderzoeksproject naar de technische en financieële haalbaarheid om de kolencentrale van Engie in Rotterdam centrale volledig om te bouwen tot een 100% biomassagestookte, flexibele warmte- en elektriciteitscentrale.

Uitgangspunt van het traject is een nieuwe innovatieve manier van het gebruik van biomassa. Door de biomassa eerst voor te behandelen met hogedrukstoom worden de biomassa gesplitst in pellets organische bijproducten. De pellets zijn vervolgens makkelijker te gebruiken in de centrale, doordat ze vergeleken met normale biomassa beter waterafstotend zijn, een hogere energiedichtheid hebben, minder stofvorming veroorzaken en bijna dezelfde verbrandingseigenschappen als kolen hebben. Door deze vergelijkbare eigenschappen met kolen zijn minder aanpassingen in de bestaande centrale nodig.

In de bij dit voorbehandelingsproces vrijkomende organische bijproducten zitten biochemicaliën. Die kunnen gebruikt worden ter vervanging van fossiele chemicaliën bij de productie van bioplastics en biobrandstoffen. Dit draagt direct bij aan de ‘cascadering‘ van biomassa door de waardevolle biochemicaliën eruit te halen en te gebruiken voor andere doelen dan het verbranden/opwekken van elektriciteit. De eerste tests met deze pellets waren succesvol.

De Europese Unie stelt voor dit onderzoeksproject 19 miljoen euro beschikbaar uit haar Horizon 2020-programma. Deze subsidie is bedoeld voor de bouw van de voorbehandelingsinstallatie en voor het onderzoek. De bouw van de installatie wordt nu gestart. Tegelijkertijd worden er nadere tests uitgevoerd met inmiddels in Noorwegen geproduceerde pellets. Vanaf juni 2019 worden die tests stapsgewijs opgevoerd door grotere percentages bij te stoken met als doel periodes waarin 100% biomassa de kolen gaat vervangen.

Gebundelde expertise

In Arbaheat werkt Engie samen met de Vrije Universiteit Brussel, de universiteit van het Noorse Bergen, TNO, PNO Consultants, het Havenbedrijf Rotterdam en de Noorse bedrijven Sintef en Arbaflame, dat de toegepaste techniek ontwikkelde.

“Hoewel delen van deze stoombehandelingstechnologie en de geproduceerde pellets al eerder zijn getest bij vijftien andere energiecentrales, is de beoogde kosteneffectieve volledige integratie van deze technologie in een bestaande moderne kolencentrale nog nooit op deze schaal beproefd. Een succesvolle demonstratie van dit concept zal een prachtige showcase vormen voor andere Europese kolencentrales en zelfs andere biomassagestookte energiecentrales,” zegt Håkon Knappsko, ceo van Arbaflame.

GroenLinks zet druk op de kolengestookte ketel

De Engiecentrale in Rotterdam is vrij jong en werd pas in 2016 in gebruik genomen. GroenLinks gaat deze week in de Tweede Kamer een voorstel indienen om geld vrij te maken om de oudste twee steenkoolgestookte centrales in Nederland, de Hemwegcentrale (uitgebaat door Nuon) in Amsterdam en de Amercentrale (uitgebaat door RWE) in Geertruidenberg zo snel mogelijk te sluiten. Volgens de politieke partij is dit een van de goedkoopste manieren om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te behalen.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

4 reacties op “Nieuwe techniek voor ombouw Engie-kolencentrale naar 100% biomassa”

G Winkel|31.10.18|14:15

De Hemwegcentrale staat in Amsterdam.

Koen Mortelmans|31.10.18|18:29

Inderdaad. En de Amercentrale in Geertruidenberg. Bedankt voor je scherpzinnige reactie. Sorry voor de lapsus. Ik breng de correctie aan.

Paul Markus|31.10.18|20:23

Waanzin! Bij het verstoken van biomassa komt ook CO2 vrij. Het is toch absurd om eerst biomassa te gaan kweken en dit vervolgens in de brand te steken? En daar komt ook nog eens een gigantische logistieke operatie bij kijken: of dat allemaal geen energie kost. Dan is kernenergie of gas nog een betere optie totdat er serieuze alternatieven zijn (waterstof?).

Pat Rick|01.11.18|13:09

@Paul: inderdaad, maar sommige biomassa wordt toch verstookt en dan kan men er beter energie uithalen. Zoals afgeschreven houten pallets.

Kernenergie is beter voor het milieu en CO2 als het afval goed wordt opgeslagen. Maar door emotionele redenen is men daarop tegen. Het is ook een deel van het bestaansrecht van sommige organisaties. In Frankrijk kijken veel zakelijker tegen kernenergie.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.