Nijpels maakt gemeenten verwijten

16 december 2015 – Ed Nijpels (Energieakkoord) maakt gemeenten het verwijt dat ze al jarenlang bedrijven niet dwingen hun wettelijke plicht tot energiebesparing na te komen. 

Dat meldt vanmorgen het FD. Ed Nijpels is er, als voorzitter van de borgingscommissie van het Energieakkoord, van overtuigd dat de energiebesparingsdoelstellingen nog te halen zijn. Maar dan moeten de gemeenten wel meteen met hun handhavingsplicht aan de slag gaan.
Het gaat dan om de handhaving van de Wet Milieubeheer die al in 1993 regelde dat bedrijven verplicht zijn alle energiebesparingsmaatregelen te treffen die binnen vijf jaar worden terugverdiend. Bij het verlengen van een vergunning moet die bepaling ook als voorwaarde worden meegenomen.

Uit het bericht van het FD
‘(…) Maar die verplichting is nauwelijks bekend’, aldus Nijpels. ‘Gemeenten hebben al die jaren geen prioriteit gegeven aan de naleving.’ Nijpels heeft nu met het kabinet afgesproken dat de centrale overheid de middelen beschikbaar stelt om twintig man voor de handhaving in te zetten. Bedrijfsgebouwen worden dan gecontroleerd zoals dat bij een autokeuring gebeurt. ‘Dat moet een fors aantal Petajoules aan energiebesparing opleveren’, aldus de oud VVD-voorman. ‘Zo sprokkelen we de laatste beetjes bij elkaar.’ (…)’

Zonder extra maatregelen zal het niet lukken de energiebesparingsdoelstelling te halen (100 Petajoules in 2020).

 

Bronnen
FD, 16 december 2015: ‘Wettelijke plicht tot energiebesparing bij bedrijven al jaren genegeerd’ (Registratie)

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.