‘Niks einde steenkool. Er is zelfs een renaissance gaande.’

‘Niks einde steenkool. Er is zelfs een renaissance gaande.’

13 april 2016 – De kolenindustrie is helemaal niet op sterven na dood. De Groene Amsterdammer: ‘Wereldwijd staan er nog altijd honderden kolencentrales op de planning, alle klimaatverdragen ten spijt.’

De Groene Amsterdammer staat stil bij de steenkoolindustrie. ‘De war on coal is nog niet gestreden’.
Uit het artikel van de Groene Amsterdammer
‘(…) Afgelopen weekend maakte het kabinet bekend dat het, mede gedwongen door de overwinning van Urgenda in de klimaatzaak, de sluiting van twee extra kolencentrales onderzoekt. In de Verenigde Staten staat Peabody, ’s werelds grootste private kolenproducent, op het punt van omvallen. Door de razendsnelle kostendaling van duurzame energie is de zon inmiddels een goedkopere energiebron dan versteende plantenresten. Betekent het dat de kolenindustrie op sterven na dood is? Niet bepaald. Wereldwijd staan er nog altijd honderden kolen-centrales op de planning, alle klimaatverdragen ten spijt.

Volgens Brad Plumer, journalist van het Amerikaanse Vox.com, is er sinds eind jaren negentig zelfs sprake van een ‘kolenrenaissance’. Vooral in opkomende Aziatische economieën (India, China, Vietnam, Indonesië) worden er volop centrales bijgebouwd. Kolen, hoe vies en vervuilend ook, blijven voor armere landen een goedkope en betrouwbare manier om de hele bevolking van energie te voorzien. (…)

Milieuorganisaties reageerden lauwtjes op het voornemen van het kabinet de twee extra kolencentrales te sluiten. Ze hebben genoeg van de dralende politiek. Nederland moet zo snel mogelijk volledig kolenvrij. Het is een lovenswaardig streven, maar de wereldwijde war on coal is, ondanks hoopvolle signalen, nog lang niet gewonnen. De strijd tegen de opwarming van de aarde kent vele frontlinies – schaliegas, de olie-industrie, de transportsector – maar vanuit klimaatperspectief blijven kolen public enemy number one. (…)’

Bronnen
De Groene Amsterdammer, 12 april 2016: De war on coal is nog niet gestreden
Foto: Centrale op steenkoolvergassing (Buggenum, Nuon). In 2013 buiten gebruik gesteld. Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar.

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.