Noord-Brabant start ambitieus warmtebesparingsplan

Noord-Brabant start ambitieus warmtebesparingsplan

25 november 2016 – In vier jaar tijd 8 a 11,5 petajoule warmte besparen en duurzaam opwekken, vergelijkbaar met de warmte van 200.000 tot 280.000 huishoudens. Dat is de ambitie van het Brabantse Warmteplan.

Uit een persbericht van de provincie Noord-Brabant
‘(…) Noord-Brabant maakt hiermee als een van de eerste provincies concreet hoe het bijdraagt aan het Nationaal Energie Akkoord op warmte.
Ruim 40% van het totale energieverbruik in Noord-Brabant gaat op aan warmte. In het warmteplan maakt de provincie duidelijk hoe het met partners zal werken aan warmtebesparing en duurzame warmte-opwekking. De provincie zet in op zes grote projecten: EnergywebXL, geothermie, de verduurzaming van Amernet, het afstellen van installaties in utiliteitsbouw, het verscherpen vergunningverlening, toezicht en handhaving en nul op de meter-woningrenovaties.

De zes projecten

 • EnergywebXL
  legt de infrastructuur aan om restwarmte van bedrijven op het haven- en industriegebied Moerdijk in te zetten voor warmtevragen in de omgeving, zoals glastuinbouw. Dit levert 2 tot 5 petajoule besparing per jaar op.
 • Geothermie
  benut de warmte op een diepte van 2 tot 3 km. Met minimaal vijf projecten is de verwachte warmte-opbrengt ongeveer 1,3 PJ per jaar. Deze maand wordt daarvoor de Geothermie BV opgericht door Hydreco en het Energiefonds van de provincie.
 • Stadsverwarming
  Voor de verduurzaming van het stadverwarmingsnet Amernet is het de bedoeling om de kolenwarmte als voeding te vervangen – via de tussenstap van een centrale duurzamere bron – door (lokale) restwarmte, geothermie of power-to-heat.
 • Utiliteitsbouw
  Het goed afstellen van apparatuur in de utiliteitsbouw levert een besparing op van gemiddeld 23%.
 • Controle
  Verder wil de provincie strenger controleren dat bedrijven plannen maken om energie te gaan besparen en of de eerder afgesproken besparingsmaatregelen bij bedrijven ook echt uitgevoerd worden.
 • Nul-op-de-meter
  De nul op de meter-woningrenovatie is een innovatief traject om tegen acceptabele kosten alle Brabantse woningen zo te isoleren dat er nauwelijks meer sprake is van een warmtevraag.

Het warmteplan is onderdeel van de uitvoeringsagenda energie van de provincie en sluit aan bij de Brabantse Energie Alliantie. Op 1 juni 2016 ondertekenden een groot aantal partijen uit Brabant de Brabantse Energie Alliantie. Hiermee leggen zij zich samen toe op het behalen van de energiedoelen: 14% duurzame energieopwekking in 2020 en een energieneutrale maatschappij in 2050. (…)’

 

Bronnen
Provincie Noord-Brabant, 25 november 2016: Net zoveel warmte besparen als kwart miljoen huishoudens
Foto: Energyweb XL – Moerdijk

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.