Noord-Holland keurt elf van de zeventien aanvragen voor windparken af

Noord-Holland keurt elf van de zeventien aanvragen voor windparken af

11 augustus 2016Elf van de zeventien aanvragen voor windparken kwamen niet door de toetsing van de provincie Noord-Holland. De zes overgebleven windparken zijn genoeg om te voldoen aan de taakstelling voor Wind op Land, aldus de provincie. 

Uit het bericht van de provincie Noord-Holland
‘(…) De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) heeft de binnengekomen aanvragen gecontroleerd op volledigheid en getoetst aan de PRV-vereisten. Na de toetsing door de ODNZKG gaan de onderstaande zes aanvragen verder in de procedure.

 • Aanvrager Wind Groep Holland BV
  Locatie     Nieuwe Hemweg
  Gemeente Amsterdam
 • Aanvrager Wind Groep Holland BV
  Locatie     Uitbreiding windturbinepark Havenwind (Westpoort Amsterdam)
  Gemeente Amsterdam
 • Aanvrager Eneco Wind B.V.
  Locatie     Windpark Spuisluis
  Gemeente Velsen
 • Aanvrager Tata Steel IJmuiden
  Locatie     Windpark Tata Steel (scenario 3)
  Gemeente  Velsen
 • Aanvrager WP Energiek B.V.
  Locatie     Waardpolder
  Gemeente Hollands Kroon
 • Aanvrager Windmolens Groetpolder B.V.
  Locatie     Groetpolder
  Gemeente Hollands Kroon

Deze aanvragen worden voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO).  Daarna nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de start van de procedure voor de vergunningverlening. (…)’

De vergunningen kunnen medio 2017 klaar zijn, aldus de provincie.

Elf projecten voldeden niet aan de eisen van de provincie Noord-Holland. De initiatiefnemers kunnen nog zes weken in beroep. In oktober neemt de provincie een definitief besluit over de weigering van deze projecten.

 • ‘(…) Project Stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid – Windpark Haarlemmermeer-Zuid
  Redenen van afwijzing: Het plan valt buiten de aangewezen herstructureringsgebieden.
 • Project ENGIE Energie Nederland Windenergie Holding B.V. – Midwoud
  Redenen van afwijzing: Ligging in weidevogelleefgebied.
 • Project Coöperatie NDSM Energie U.A. – Windpark NDSM Energie
  Redenen van afwijzing Voldoet niet aan de eis van een lijnopstrelling en er staan woningen binnen 600 meter.
 • Project Tata Steel IJmuiden BV – Windpark Tata Steel scenario 1, 2, 4 en 5
  Redenen van afwijzing: Voldoet niet aan de eis van de lijnopstelling, woningen binnen 600 meter (weigeringsgronden verschillen per aangevraagd scenario).
 • Project Havenbedrijf Amsterdam NV – Windlocaties Afrikahaven, Sicilieweg, Hornweg en Westpoortweg
  Redenen van afwijzing: De saneringsovereenkomst ontbreekt, voldoet niet aan de eis van de lijnopstelling, en er staan woningen binnen 600 meter (weigeringsgronden verschillen per aangevraagde lijn). (…)’

Wieger Harkema van de stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid is ervan overtuigd dat er in de toekomst toch groen licht komt voor ‘zijn’ project in de Haarlemmermeer, laat hij weten in HC Nieuws.

Uit het bericht van HC Nieuws
‘(…) “Willen we ons klimaat beschermen, dan komen we er niet onderuit om meer energie duurzaam op te wekken. Dat betekent volgens mij dat er op termijn wel degelijk goedkeuring komt om dit plan uit te voeren.” (…)’

In Amsterdam haalden 18 van de 28 geplande windturbines de keuringsronde niet, zo berekende het Parool.

Uit een bericht van het Parool
‘(…) Omdat de provincie met de zes toegekende aanvragen genoeg windenergie toevoegt om aan de eisen van minister Henk Kamp (Economische Zaken) te voldoen, moeten het havenbedrijf en windcoöperatie NDSM Energie vrezen dat hun plannen nu geen doorgang vinden. (…)’

Noord-Holland moet in 2020 685,5 MW wind op land hebben. Daarvoor is nog tussen de 46 en de 68 MW nodig. Met de overgebleven projecten is de taakstelling in te vullen, aldus het bericht van de provincie Noord-Holland. Critici – de gemeenten Amsterdam, Diemen, Haarlem en Waterland, bijna 20 Noord-Hollandse energiecoöperaties en milieu-organisaties Greenpeace, Urgenda en WISE – schreven in november vorig jaar een brief om de provincie op te roepen de afgesproken taakstelling van 685,5 megawatt niet te zien als een maximum, maar als een minimum.

Bronnen
Provincie Noord-Holland, 3 augustus 2016: Zes aanvragen voor windparken verder in procedure
HC Nieuws, 9 augustus 2016: Provincie wijst windpark in Haarlemmermeer-Zuid opnieuw af
Parool, 8 augustus 2016: Provincie wijst meeste plannen Amsterdamse windmolens af
FluxEnergie, 24 mei 2016: Noord-Holland ontvangt 17 aanvragen voor windparken
FluxEnergie, 6 november 2015: ‘Noord-Holland moet meer windenergie en minder strenge regels’
Provincie Noord-Holland, 19 mei 2016: Zeventien aanvragen voor windparken in Noord-Holland
Lijst met aanvragen

Foto: Actie van GroenLinks vóór windenergie in Amsterdam (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.