‘Noord-Holland moet meer windenergie en minder strenge regels’

‘Noord-Holland moet meer windenergie en minder strenge regels’

6 november 2015De provincie Noord-Holland moet meer windmolens bouwen en de ontwikkeling van windenergie minder in de weg zitten. Dat schrijven vier gemeenten, energiecoöperaties en milieu-organisaties in een brief aan de provincie. 

Noord-Holland moet 685,5 megawatt aan wind op land realiseren. Dit doel is bijna gehaald, zo blijkt uit de voortgangsrapportage Herstructurering Wind op Land. ‘De provincie Noord-Holland moet nog ca. 76 megawatt ‘Wind op Land’ leveren om de rijksopgave van 685,5 megawatt te realiseren’, aldus de provincie.

De briefschrijvers – de gemeenten Amsterdam, Diemen, Haarlem en Waterland, bijna 20 Noord-Hollandse energiecoöperaties en milieu-organisaties Greenpeace, Urgenda en WISE – willen dat de provincie de afgesproken taakstelling van 685,5 megawatt niet ziet als een maximum, maar als een minimum.

Uit de brief aan de provincie Noord-Holland
‘(…) Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen moeten we zo snel mogelijk fossiele brandstoffen vervangen door schone energie. Een maximum stellen aan windenergie en daarbij kansen onbenut laten is gezien de urgentie van het probleem onverklaarbaar. (…)’

Bovendien roepen ze de provincie op om windinitiatieven te steunen in plaats van ‘bovenwettelijke belemmeringen’ op te werpen.

Uit de brief
‘(…) Het gaat om de volgende bovenwettelijke regels:

  • De Provincie stelt nu verplicht dat windmolens in een lijnopstelling van tenminste zes molens moeten staan, een regel die een goede landschappelijke inpassing niet verder helpt omdat dit maatwerk is, zeker in stedelijk/havengebied, maar de ontwikkeling van windparken op veel locaties wel onmogelijk maakt.
  • De Provincie stelt nu dat de afstand tot bebouwing minimaal 600 meter moet bedragen. Dat is twee keer zoveel dan de nationale afstandseis en meer dan de afstandseis die geldt voor bijvoorbeeld de chemische industrie of een afvalverbrandingsinstallatie. Vooral in stedelijk gebied, langs (snel)wegen, industrieterreinen en havengebieden is deze regel niet te verklaren. Het achtergrondgeluid van een stedelijke omgeving, een weg of een industriegebied is vele malen groter dan dat van een windmolen.
  • De Provincie stelt nu dat voor elke nieuwe windmolen er twee oude gesaneerd moeten worden. Door deze regeling zal een groot gedeelte van de opbrengst die een energiecoöperatie gebruikt voor maatschappelijk dividend uit de regio vloeien. De regeling ondermijnt daarmee het bijzondere karakter van de energiecoöperaties.
  • De Provincie hanteert speciale zoekgebieden voor windmolens. Buiten deze zoekgebieden mogen geen windmolens worden geplaatst, ook niet bij kleinschalige coöperatieve windparken die de steun hebben van gemeente en omwonenden en die de natuur niet schaden. (…)’

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) Volgens Amsterdam kunnen door dat beleid plannen voor windmolens tot een capaciteit van opgeteld 110 megawatt niet worden uitgevoerd. Volgens de stad is er brede steun van omwonenden voor die projecten. (…)’

Uit een bericht van Trouw
‘(…) De Noordhollandse milieugedeputeerde Ralph de Vries (D66) zal de brieven naast zich neerleggen. Hij is niet van plan het provinciale beleid aan te passen. Afgelopen zaterdag nam het D66-congres een motie aan met dezelfde strekking als de brief van de gemeenten en organisaties. En het congres verzocht de D66-fractie in de Tweede Kamer met de partijfractie in Provinciale Staten te gaan praten over versoepeling. (…)’

Bronnen
Brief aan de provincie Noord-Holland
Trouw, 5 november 2015: Brede lobby wil meer windmolens in Noord-Holland (via Blendle)
Volkskrant, 6 november 2015: ‘Noord-Holland frustreert de bouw van windmolens’ (via Blendle)
Het Parool, 5 november 2015: Amsterdam protesteert, maar Noord-Holland blijft bij windmolenregels
Provincie Noord-Holland, 4 november 2015: Noord-Holland op schema met Wind op Land
WISE Nederland, 5 november 2015: Noord-Holland: stop krankzinnig beleid windenergie!
Greenpeace, 5 november 2015: ‘Groen’ D66 dwarsboomt windmolens in Noord-Holland

Foto: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.