Noord-Holland ontvangt 17 aanvragen voor windparken

24 mei 2016De provincie Noord-Holland heeft 17 aanvragen ontvangen voor windparken in de gemeenten Amsterdam, Velsen, Medemblik, Hollands Kroon en Haarlemmermeer. ‘Wij zijn hoopvol gestemd dat het behalen van onze taakstelling geen probleem gaat opleveren.’

Uit een bericht van de provincie Noord-Holland
‘(…) In totaal is er tussen de 194 – 233 MW aangevraagd (hierbij is nog geen rekening gehouden met de te verrekenen saneringsturbines). De provincie Noord-Holland heeft een doelstelling van 685,5 MW. Op dit moment is nog tussen de ca. 46 en 68 megawatt nodig om aan die rijksopgave te kunnen voldoen.
Jack van der Hoek, gedeputeerde Duurzaamheid: “Op basis van het aantal aanvragen ziet het er goed uit! Wij zijn hoopvol gestemd dat het behalen van onze taakstelling geen probleem gaat opleveren. Op dit moment is van geen van de aanvragen al zeker of de plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. De komende maanden gaat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied alle aanvragen toetsen. Dit is de volgende stap in het zorgvuldige proces dat wij de afgelopen periode doorlopen hebben. Want het blijft, naast het behalen de taakstelling, evenzeer van belang dat de kwaliteit van het landschap en de leefomgeving van de Noord-Hollanders wordt beschermd.”

Toetsen van de aanvragen
Tot en met 15 mei 2016 konden initiatiefnemers hun plannen voor windparken indienen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is gestart met het toetsen van de aanvragen op volledigheid. Zodra de aanvragen volledig zijn worden ze inhoudelijk getoetst aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Naar verwachting is eind juli bekend welke aanvragen voldoen.
Van de aanvragen die aan de PRV voldoen wordt het aantal megawatt bij elkaar opgeteld. Als het totaal hoger is dan de restopgave die de provincie heeft, dan wordt door de provincie een rangschikking gemaakt op basis van ruimtelijke kwaliteit. Gedeputeerde Staten nemen daarover in het najaar een besluit. Aanvragen in industrieel/sterk verstedelijkt gebied krijgen dan de hoogste prioriteit. De verwachting is dat medio 2017 een besluit volgt over de definitieve vergunning. De realisatie van de eerste windparken kan daarna starten. (…)’

De aanvragen zijn gedaan door onder meer het Havenbedrijf Amsterdam, Eneco, Tata Steel, ENGIE en de Coöperatie NDSM Energie.

Uit een bericht van het Noordhollands Dagblad
‘(…) De meerderheid van Provinciale Staten wil vooralsnog niet meer windturbines plaatsen dan moet van het Rijk. Critici vinden dat Noord-Holland veel meer turbines moet toestaan om de duurzame transitie te versnellen. (…)’

De critici – de gemeenten Amsterdam, Diemen, Haarlem en Waterland, bijna 20 Noord-Hollandse energiecoöperaties en milieu-organisaties Greenpeace, Urgenda en WISE – schreven in november vorig jaar een brief om de provincie op te roepen de afgesproken taakstelling van 685,5 megawatt niet te zien als een maximum, maar als een minimum.

Bronnen
Provincie Noord-Holland, 19 mei 2016: Zeventien aanvragen voor windparken in Noord-Holland
Lijst met aanvragen
Noordhollands Dagblad, Initiatiefnemers in de rij voor windparken
FluxEnergie, 6 november 2015: ‘Noord-Holland moet meer windenergie en minder strenge regels’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.