Noord-Holland volhardt: 11 aanvragen windparken definitief afgewezen

Noord-Holland volhardt: 11 aanvragen windparken definitief afgewezen

17 november 2016 – De provincie Noord-Holland heeft besloten 11 vergunningaanvragen voor het realiseren van windparken op land definitief af te wijzen. Zes projecten mogen wel doorgaan en daarmee wordt aan de afspraak met het Rijk voldaan. Méér wil Noord-Holland niet doen. 

161117-vdhoek-d66-nh
Gedeputeerde Van der Hoek: ‘We voldoen aan de afspraken met het Rijk’

Uit een bericht van de provincie Noord-Holland
‘(…) Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek: “De provincie gaat met de 6 projecten die doorgaan voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn met het Rijk. Dit betekent dat wij voor 2020 685,5 mw opgesteld vermogen voor windenergie op land realiseren. De nieuwe windparken in Amsterdam, Velsen en Hollands Kroon leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Om die omslag echt te realiseren richten wij ons niet alleen op windenergie. De provincie zet in op zoveel mogelijk duurzame maatregelen. Denk aan energiebesparing, zonne-energie, biomassa en warmtenetten.”

De projecten die een afwijzing hebben ontvangen zijn:

 • Stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid – Windpark Haarlemmermeer-Zuid
  Reden van afwijzing: Het plan valt buiten de aangewezen herstructureringsgebieden
 • ENGIE Energie Nederland Windenergie Holding B.V. – Midwoud
  Reden van afwijzing: Ligging in weidevogelleefgebied
 • Coöperatie NDSM Energie U.A. – Windpark NDSM Energie
  Reden van afwijzing: Voldoet niet aan de eis van een lijnopstelling en er staan woningen binnen 600 meter
 • Tata Steel IJmuiden BV – Windpark Tata Steel scenario 1, 2, 4 en 5
  Reden van afwijzing: Voldoet niet aan de eis van de lijnopstelling,  woningen binnen 600 meter (weigeringsgronden verschillen per aangevraagd scenario)
 • Havenbedrijf Amsterdam NV – Windlocaties Afrikahaven, Sicilieweg, Hornweg en Westpoortweg
  Reden van afwijzing: De saneringsovereenkomst ontbreekt, voldoet niet aan de eis van de lijnopstelling, en er staan woningen binnen 600 meter (weigeringsgronden verschillen per aangevraagde lijn) (…)’

Bronnen
Provincie Noord-Holland, 16 november 2016: 11 aanvragen wind op land definitief afgewezen
Foto 1: Meerwind
Foto 2: D66

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.