Groningse provincie en gemeenten adviseren Kamp over winningsplan NAM

23 mei 2016Minister Kamp (EZ) kan een lijst tegemoet zien met 83 adviezen om met het winningsplan van de NAM om te gaan, aldus het Dagblad van het Noorden. De provincie en elf Groningse gemeenten overhandigen de brief dinsdag.

De Groningse overheden weigeren in te stemmen met het gaswinningsplan 2016, aldus het DvhN. In plaats daarvan geven ze minister Kamp morgen een lijst met 83 adviezen.

In het winningsplan zijn volgens de overheden de mogelijkheden voor drastische productiebeperking onvoldoende onderzocht.

Uit het bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Argwanend zijn de bestuurders over het gebruik van het meet- en regelprotocol, waarmee de NAM de veiligheidsrisico’s in een gebied bepaalt en tussentijdse verhoging van de gaswinning kan bepleiten. „De NAM heeft dat protocol opgesteld, vult gegevens in en monitort de uitkomsten. Hier is geen sprake van onafhankelijkheid meer.” In een eerdere foutieve modelberekening, zo stellen provincie en gemeenten, werden ergens in het gebied de risico’s lager ingeschat en daarmee dus onderschat. „Als wij zien hoe de gebouwen erbij staan, in ogenschouw nemen hoeveel woningen in de stutten staan en het hoge aantal schademeldingen, worden wij daarin bevestigd.” (…)’

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 23 mei 2016: Kamp krijgt waslijst met adviezen
NAM, 14 april 2016: Besluitvorming gaswinning Groningen-gasveld

Zie ook
FluxEnergie, 13 mei 2016: Stad Groningen fel tegen gaswinningsplan NAM
FluxEnergie, 20 mei 2016: ‘Winningsplan NAM getuigt niet van maatschappelijk ondernemerschap’
FluxEnergie, 19 april 2016: NAM trekt voorstel om meer gas te winnen terug
FluxEnergie, 18 april 2016: Uitgelekt plan: NAM wil gaswinning Groningen weer verhogen
FluxEnergie, 15 april 2016: NAM heeft al een nieuw gaswinningsplan gemaakt

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.