NRG: experimenten op weg naar een gesmolten-zout-reactor

NRG: experimenten op weg naar een gesmolten-zout-reactor

8 februari 2016 – Nog deze maand begint het nucleaire instituut NRG in Petten met proeven die gericht zijn op de ontwikkeling van de gesmolten-zout-kernreactor. Onderzoeker Sander de Groot verwacht er veel van.

Wetenschappers stellen dat een gesmolten-zout-reactor veel veiliger is dan de bestaande kerncentrales en bovendien aanzienlijk minder kernafval oplevert. Als brandstof kan thorium gebruikt worden.
De belangstelling voor de ontwikkeling van de nieuwe reactoren is sterk gegroeid vanwege het terugdringen van de CO2-uitstoot.
De Amerikaanse overheid heeft onlangs besloten de ontwikkeling van de gesmolten-zout-reactor met subsidie te gaan steunen. De TU Delft kreeg vorig jaar subsidie om onderzoek te doen naar de veiligheidsaspecten van zo’n gesmolten-zoutcentrale. Dit onderzoek geschiedt in samenwerking met NRG.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Sander de Groot van NRG denkt dat het perspectief van de nieuwe kerncentrale groot is: “In het geval van een incident kan er eigenlijk niets misgaan, het systeem stopt vanzelf. Bovendien kunnen er geen radioactieve stoffen vrijkomen uit het zout.”
Ook blijft er veel minder afval over. “De splijtstof en vervelende splijtstofproducten worden continu bestraald en op die manier brand je het langlevende afval vanzelf op”, legt De Groot uit. Het afval dat toch nog overblijft, is veel minder lang radioactief: een paar honderd jaar in plaats van honderdduizenden jaren.
De haalbaarheid van zo’n nieuw soort centrale hoeft volgens hem niet meer bewezen te worden, omdat er in de jaren 50 van de vorige eeuw al korte tijd opstellingen in productie waren. Er moet nog wel veel gebeuren om deze vorm van kernenergie opnieuw, en nu op grote schaal, commercieel aantrekkelijk te maken.
“Het ontbreekt nog aan voldoende kennis over zout en over de interactie daarvan met materialen”, aldus De Groot. Dat is precies waar ook vanuit het buitenland interesse voor is. Zo kreeg de reactor in Petten deze week bezoek van de Amerikaanse deskundige Kirk Sörensen, die plannen heeft om deze nieuwe soort centrale te bouwen in de Verenigde Staten. (…)’

WISE: ‘Geen altertnatief’
Peer de Rijk van WISE ziet niet veel in de gesmolten-zout-reactoren. Hij vindt thorium geen veilige brandstof en wijst erop dat er nog steeds kernafval ontstaat. Bovendien duurt de ontwikkeling wel twintig tot dertig jaar. ‘we moeten nu meteen beginnen met de omschakeling naar duurzame energiebronnen. Elke euro die je uitgeeft aan dit soort onderzoek, kun je niet uitgeven aan duurzame bronnen die we nu meteen al kunnen neerzetten.’

TU Delft: ‘De belofte is groot’
Uit een bericht van de TU Delft
‘(…) The Molten Salt Fast Reactor is the only reactor that can efficiently consume thorium and process existing plutonium stocks as well. The fuel is dissolved in a molten fluoride salt that simultaneously serves as a coolant. By using thorium, the production of plutonium is reduced by a factor of one thousand which moreover remains circulating in the salt solution until it has been completely fissioned. This can reduce the required storage time of nuclear waste from 200,000 to less than 500 years. (…)’

Pleidooi van prof. Jan Leen Kloosterman
160208-KloostermnIn juli hield prof. dr. ir. Jan Leen Kloosterman (TU Delft, Nuclear energy and radiation applications) in eenopiniebijdrage opp FluxEnergie een indringend pleidooi vóór de ontwikkeling van het nieuwe type kernreactor. ‘Het gebruik van thorium in de gesmolten zout reactor betekent een omwenteling in de kernenergie en een paradigmaverschuiving op het gebied van reactorveiligheid. Wel moet er nog veel onderzoek plaatsvinden voordat deze technologie beschikbaar is. Dit behelst vooral de chemie om het zout te zuiveren en de zoutsamenstelling te controleren, nieuwe materialen die onder hoge temperatuur en in een intens stralingsveld de fluoridezouten kunnen weerstaan, en geavanceerde veiligheidsanalyses gebaseerd op de filosofie dat het koelmiddel en splijtstof één medium vormt dat vrij moet kunnen expanderen en stromen. TU Delft speelt hierin een belangrijke rol en coördineert het Europese onderzoek naar deze nieuwe vorm van kernenergie. Alhoewel er nog veel onderzoek moet plaatsvinden, is de belofte van thorium in de gesmolten zout reactor te groot om zomaar links te laten liggen!’

Bronnen
NOS, 5 februari 2016: Experiment met nieuw soort kerncentrale
TU Delft, 6 oktober 2015: Thorium in the sustainable energy mix
FluxEnergie, 1 juli 2015: Kloosterman: Pleidooi voor onderzoek naar geheel nieuwe vorm van kernenergie
Foto’s boven: stills uit reportage NOS-journaal
Foto Kloosterman: TU Delft

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.