‘Nu goed moment om wereldwijd met subsidies op fossiel te stoppen’

‘Nu goed moment om wereldwijd met subsidies op fossiel te stoppen’

30 maart 2016 – De Correspondent heeft vandaag een indringend pleidooi om met de subsidies op fossiele energie te stoppen. Het kan volgens de website juist nu heel goed, omdat de olieprijzen zo laag zijn. En het scheelt veel extra CO2-uitstoot. ‘Dit is een van de effectiefste manieren om de wereldwijde uitstoot van CO2 terug te brengen.’

Uit het pleidooi van De Correspondent
‘(…) Jaarlijks geven veertig landen samen 450 miljard euro uit om de prijzen van benzine, diesel en andere brandstoffen kunstmatig laag te houden voor consumenten. Die lage prijzen leiden tot extra consumptie van brandstoffen en wereldwijd tot maar liefst 13 procent extra uitstoot van CO2. Door die subsidies af te schaffen, slaan overheden meerdere vliegen in één klap: minder CO2-uitstoot, meer geld beschikbaar voor uitgaven waar iederéén van profiteert en een eerlijke markt voor hernieuwbare energie. De tijd is er rijp voor, dankzij de historisch lage olieprijzen. (…)
Subsidies voor energieproducenten kunnen allerlei vormen hebben: zachte leningen, belastingvoordelen, publieke gelden voor onderzoek en ontwikkeling en handelsinstrumenten die binnenlandse producenten beschermen. Subsidies voor consumenten zijn een stuk simpeler en bestaan uit het niet berekenen van btw of andere belastingen en het onder de productiekosten verkopen van brandstoffen.

Waarom moeten ze dan worden afgeschaft?
Allereerst omdat ze te duur zijn. Rekenen we alleen de consumentensubsidies mee, dan is volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) sprake van een bedrag van 510 miljard dollar, ofwel 453 miljard euro. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt uit op het aanzienlijk hogere bedrag van 5,3 biljoen dollar (4.699 miljard euro) in 2015. Ofwel 6,5 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp). Dit gigantische verschil zit in het feit dat het IMF ook de productiesubsidies én – vooral – maatschappelijke kosten als luchtverontreiniging, klimaatverandering, verkeersopstoppingen en -ongelukken en voortijdig overlijden meerekent.
De top-25 landen met de meeste fossiele energiesubsidies besteden gemiddeld 5 procent van het bbp aan energiesubsidies. (…)

Ze stimuleren overconsumptie van fossiele brandstof en belemmeren hernieuwbare energie
Wereldwijd wordt – uitgaande van de IEA-cijfers – vier keer meer geld uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen dan aan hernieuwbare energie. Dit verschil is slechts het topje van de ijsberg. Het stimuleren van fossiele brandstoffen leidt volgens het Global Subsidies Initiative namelijk ook weer tot investeringen in fossiel. (…) Door energiesubsidies ontbreekt de prikkel om energie-efficiënte technologie over te nemen. In het Midden-Oosten, sowieso de grootste subsidieverstrekker, slurpt de gemiddelde auto bijvoorbeeld 60 procent meer brandstof dan een vergelijkbare auto in de OESO-landen.

13% extra CO2-uitstoot
Subsidies stimuleren daarnaast de aankoop van benzineverbruikende producten en dragen zo bij aan de uitstoot van CO2. Volgens het IEA is maar liefst 13 procent van de mondiale CO2-uitstoot hieraan toe te schrijven. Ter vergelijking: de Europese Unie stoot jaarlijks 6 procent van de wereldwijde CO2 uit. Fatih Birol, hoofdeconoom van het IEA, noemt energiesubsidies niet voor niets ‘public enemy number one’ van duurzame energieontwikkeling. Het afschaffen van fossielebrandstoffensubsidies kan dus een grote bijdrage leveren aan het halen van de tweegradendoelstelling van Parijs. (…)’

Het artikel van De Correspondent (auteur Han van de Wiel) heeft overigens nog een tweede invalshoek: het laat tegelijkertijd zien hoe de subsidiepolitiek in Indonesië doorwerkt in economie en samenleving.

 

Bronnen
De Correspondent, 30 maart 2016: Dit is een van de effectiefste manieren om de wereldwijde uitstoot van CO2 terug te brengen  (Alleen voor leden. Lidmaatschap € 6 per maand)

Foto: Tata Steel Hoogovens (foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.