‘Nu volle kracht vooruit voor méér duurzame energie’

31 maart 2016 – De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) beschouwt de cijfers over het Nederlandse aandeel duurzame energie in ieder geval als een oproep: ‘Nu volle kracht vooruit’.

‘Uitdaging onverminderd groot’
Uit het persbericht van de NVDE
‘(…) Het Nederlandse aandeel duurzame energie bedraagt 5,5%. Het betreft het jaar 2014, één jaar na het tot stand komen van het Energieakkoord. De zeer zwakke positie van Nederland op de Europese ranglijst is nog nauwelijks veranderd in 2014 ten opzichte van 2013. Wel is sprake van een begin van een versnelling van de groei. Waar de groei van duurzame energie tussen 2012 en 2013 gemiddeld zo’n 3% per jaar bedroeg, is het aandeel duurzame energie tussen 2013 en 2014 met ca. 15% gestegen.

De NVDE concludeert dat de uitdaging onverminderd groot blijft. De Nederlandse duurzame energie-opwekkingsdoelen van 14 % in 2020 en de 16% in 2023 worden alleen gehaald als de groei onverminderd doorzet van jaar op jaar. Het Energieakkoord legt daar de basis voor, maar de CBS/Eurostat cijfers tonen aan dat we geen moment mogen verslappen. We moeten dus vol blijven inzetten om ook de verduurzamingsagenda zoals afgesproken in het Energieakkoord te halen.

De NVDE vindt dat er tevens ambitieuze doelen moeten komen voor de periode na het energie akkoord. Nu de groei er eindelijk is, moeten we die ook voortzetten. We hopen dit terug te zien in verkiezingsprogramma’s en volgend jaar in een nieuw regeerakkoord. (…)’

Aan plannen geen gebrek, maar we gaan het niet halen
NRC becijfert dat in tien jaar tijd het aandeel duurzame energie in Nederland slechts 3% is toegenomen.
Uit het bericht van NRC
‘(…) Aan plannen voor duurzame energie is geen gebrek, maar het schort aan de realisatie. (…) Nederland had in het basisjaar [2005] 2,5 procent hernieuwbare energie en kent in een kleine tien jaar een toename van slechts 3 procent. (…) Vorige maand maakte het CBS bekend dat het aandeel windenergie in Nederland flink was toegenomen: een stijging van 20 procent in 2015 in vergelijking met een jaar eerder. Het betekende dat vorig jaar ruim de helft van de hernieuwbare elektriciteit werd opgewekt door windmolens. Toch is Nederland er nog lang niet, het aandeel duurzame energie lag in 2015 op 5,6 procent. De Algemene Rekenkamer concludeerde vorig jaar al dat minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) in dit tempo de duurzaamheidsdoelstelling niet gaat halen. Volgens de rekenmeesters is er 12,6 miljard euro extra nodig voor investeringen in windenergie. (…)’

Bronnen
NVDE, 31 maart 2016: Volle kracht vooruit voor meer duurzame energie
NRC, 31 maart 2016: Nederland blijft onderaan bungelen op duurzaamheidslijst
Foto: Klimaatparade 29 november 2015 Amsterdam (Foto: Greenpeace/Chantal Bekker)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.