‘Nucleaire’ landen doen het slechter in de strijd tegen klimaatverandering

Is kernenergie op zijn retour? Of komt er een inhaalslag?

8 september 2016MO Mondiaal Nieuws bericht over een wetenschappelijk onderzoek dat constateert dat landen met kernenergie minder vooruitgang boeken in de energietransitie.

Uit het artikel van MO Mondiaal Nieuws
‘(…) Landen die blijven inzetten op kernenergie scoren zwakker op hun klimaatrapport. Dat blijkt uit een analyse van de Universiteit van Sussex en de Vienna School of International Studies. Uit de studie, die gepubliceerd is in het tijdschrift Climate Policy, blijkt dat landen zonder kernenergie het meeste vooruitgang hebben geboekt in het terugdringen van hun CO2-uitstoot en in de productie van hernieuwbare energie. Pro-nucleaire landen zijn trager in de overschakeling naar wind- en zonne-energie en waterkracht.
Hoewel het moeilijk is om een causaal verband te bewijzen, is het volgens de onderzoekers duidelijk dat nucleaire energie twijfelachtig is als middel in de strijd tegen de klimaatverandering.

Nederland
De studie verdeelt de Europese landen in drie groepen: landen zonder nucleaire energie, zoals Denemarken of Ierland, landen die ervan af willen, zoals België en Nederland, en landen die erin blijven investeren, zoals Frankrijk en Groot-Brittannië.
Ze stelden vast dat de eerste groep de uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld 6 procent had teruggedrongen sinds 2005. In die groep maken hernieuwbare energiebronnen al meer dan een kwart van de energiemix uit. Landen in groep 2 drongen hun uitstoot nog verder naar beneden, met gemiddeld 11 procent, en haalden een aandeel van 19 procent hernieuwbare energie.
Maar groep 3 doet het een pak slechter: de uitstoot steeg in dezelfde periode zelfs met 3 procent, terwijl hernieuwbare energie er maar goed is voor 16 procent van de mix. (…)’

De onderzoekers wijzen ook op het gevaar van een ‘lock-in’: grote investeringen in kernenergie maken de ontwikkeling van betere alternatieven steeds moeilijker. De onderzoekers concluderen ook dat de nadruk op kernenergie daardoor contraproductief kan zijn.
Het artikel van Climate Policy dateert overigens al van 1 juli 2016.

Bronnen
MO Mondiaal Nieuws, 7 september 2016: Landen pro kernenergie zijn slechtere klimaatleerling
Climate Policy, 1 juli 2016: Nuclear energy and path dependence in Europe’s ‘Energy union’: coherence or continued divergence?

Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar
Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.