Nul-op-de-meter-woningen: ‘Nog dit jaar een keurmerk’

Nul-op-de-meter-woningen: ‘Nog dit jaar een keurmerk’

7 april 2016 – Nog dit jaar komt er een NOM-keurmerk, zowel voor het ontwerp, de uitvoering als het onderhoud van nul-op-de-meter projecten (renovatie en nieuwbouw). Het keurmerk wordt momenteel ontwikkeld door Stroomversnelling.

De testversie van het NOM-Keur werd onlangs gelanceerd door dertien betrokken bouwpartijen. Nog vóór het eind van 2016 hoopt Stroomversnelling de definitieve versie van het ‘NOM-Keur’ uit te kunnen brengen.
Stroomversnelling is een netwerk van bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers, netbeheerders en anderen die samen aan de slag om nul-op-de-meter renovaties en nieuwbouw te realiseren. Voor huurwoningen werd in 2013 door zes corporaties en vier bouwbedrijven de deal ‘Stroomversnelling Huurwoningen’ gesloten: 111.000 woningen renoveren naar nul-op-de-meter. De deal heeft een financiële omvang van ruim 6,5 miljard euro (€ 60.000 per woning). De eerste testwoningen zijn inmiddels opgeleverd.

‘Stroomversnelling’ over het NOM-keurmerk
‘(…) Stroomversnelling ontwikkelt een keurmerk voor Nul op de Meter woningen, het NOM-Keur, waarin is vastgelegd aan welke eisen de ver(nieuw)bouwing moet voldoen. Het
 NOM-Keur legt hiermee de basis voor de prestatieafspraken tussen woningeigenaar
en aanbieder en maakt producten onderling vergelijkbaar. Aanbieders kunnen hun Nul op de Meter-product aan de hand van het NOM-Keur laten toetsen. Woningeigenaren krijgen toegang tot een overzicht van gevalideerde producten.

Wat is een Nul op de Meter-woning?
Een Nul op de Meter-woning wekt evenveel (of meer) energie op als (dan) deze nodig heeft voor het huishouden. Dat kan door middel van een uitgekiende mix van isolatie en ventilatie (gevelaanpak), verwarming en koeling (slimme installaties) en eigen, duurzame energieopwekking (zonnepanelen, aardwarmte, etcetera). Bij standaard Nederlandse klimaatcondities en gemiddeld gebruik van de woning, komt de energiemeter hiermee op nul te staan. Dat is gezonder, goedkoper en goed voor het milieu. Hierbij kan het gaan om een upgrade/renovatie van de woning (verbouw) of om nieuwbouw.

Wat is het Nul op de Meter-Keurmerk (NOM-Keur)?
NOM-Keur is een methode die zorg draagt voor kwaliteitsborging van Nul op de Meter-producten/concepten voor nieuwbouwwoningen en renovaties. NOM-Keur waarborgt de kwaliteit van renovaties/nieuwbouwproducten aan de hand van technische specificaties en de ervaringen van de eindgebruiker, bij standaard Nederlandse klimaatcondities en een gemiddeld gebruik. In het NOM-Keur is vastgelegd aan welke specificaties Nul op de Meter-woningen minimaal moeten voldoen; daarbij gaat het niet alleen om technische eisen, maar bijvoorbeeld ook om comfort, het binnenmilieu, flora & fauna, veiligheid, en de communicatie met de bewoner/woningeigenaar.

Hiermee legt het NOM-Keur een basis voor de prestatieafspraken tussen woningeigenaar en aanbieder en maakt het producten onderling vergelijkbaar. Aanbieders kunnen hun Nul op de Meter-product aan de hand van het NOM-Keur laten toetsen. Hiermee hebben gebouweigenaren (particulieren, beleggers, woningcorporaties) en gebruikers (bewoners, huurders) de garantie dat het product voldoet aan de eisen die voor NOM-Keur zijn vastgelegd, met andere woorden: dat het product klopt. Bovendien krijgen zij toegang tot een overzicht van gevalideerde NOM-producten.

Wat is de kracht van NOM-Keur?
NOM-Keur biedt de zekerheid dat een product in elk geval NOM-kwaliteit biedt (en mogelijk meer), maakt de verhouding prijs/kwaliteit transparant en geeft inzicht in de bewonerswaardering.

Waarom moet het NOM-Keur er komen?
Het doel van het NOM-Keur is zekerheden te bieden op de (langetermijn)prestaties, het gebruik van het product en de belevingswaarde door gebruikers. De aanbieder garandeert hiermee dat een NOM-woning bij standaard Nederlandse klimaatcondities en gemiddeld gebruik aan de daarvoor geldende eisen voldoet. Zo weet de eindgebruiker, professionele inkoper of stakeholder dat hij te maken heeft met een Nul Op de Meter-concept dat die naam daadwerkelijk mag dragen en welke zekerheden daarbij worden geboden. Het NOM-Keur biedt hiervoor een stevig fundament. Voor aanbieders van NOM-producten is het NOM-Keur ook een vergelijkingstool waarmee zij hun eigen positie kunnen bepalen ten opzichte van die van andere aanbieders. (…)’

 

Bronnen
Stroomversnelling, Alles over NOM-Keur
Foto: Stroomversnelling

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.