Nuon omarmt Energiedialoog en wil die graag mee organiseren

18 januari 2016Nuon is de eerste die een positieve reactie geeft op het Energierapport. Nuon ‘verwelkomt’ de uitgangspunten en ondersteunt de gedachte van het kabinet om met de burger in dialoog te gaan over de energietransitie en wil daarbij graag helpen.

Uit het persbericht van Nuon
‘(…) Nuon verwelkomt de uitgangspunten die het kabinet heeft neergelegd in het Energierapport. De doelstelling van een volledig duurzame energievoorziening in 2050 sluit naadloos aan op de strategie van Nuon en haar moederbedrijf Vattenfall om uiterlijk in dat jaar alle elektriciteitsopwekking CO2-neutraal te doen.
Het is wel van belang om daarvoor ook heldere tussendoelen te stellen: wat willen we in 2030 bereikt hebben en welke regels en stimuleringsmaatregelen horen daar bij. Een aanzet daarvoor presenteerde Nuon eind vorig jaar met Greenpeace in de vorm van een onderzoek naar nieuwe impulsen voor hernieuwbare elektriciteitsvoorziening in de jaren 2020 tot 2030.
Nuon zal in de komende jaren haar positie in windenergie verder versterken. Dat geldt ook voor duurzame stadverwarming en het leveren van schone elektriciteit voor ons snel uitbreidende netwerk van laadpalen. Nieuwe concessies daarvoor in enkele grote steden zijn begin dit jaar al verworven.

Steun voor energiedialoog
Nuon ondersteunt de gedachte van het kabinet om met de burger in dialoog te gaan over de energietransitie. Burgers zijn tegelijkertijd consumenten, die duurzaam maar ook betaalbaar willen leven. Zij maken dagelijks keuzes die de voortgang van de energietransitie beïnvloeden. Ze kiezen voor groene stroom of investeren in een zonnedak of elektrische auto. Dan mogen ze ook verwachten dat zorgvuldig met hun belangen wordt omgegaan als de nadelen van de transitie in beeld komen. Een windmolen kan – zeker gevoelsmatig – vaak dichterbij komen dan de gemiddelde energiecentrale.

Daarom moeten Nederlanders nog beter betrokken worden bij grootschalige vormen van duurzame stroomproductie, zoals de aanleg van windparken. Steun daarvoor kan alleen komen van mensen die de afwegingen begrijpen. Nuon wil graag bijdragen aan de energiedialoog. “Nuon is veelvuldig in dialoog met haar 2 miljoen klanten. We doen dat rondom concrete projecten zoals de ontwikkeling van windparken. Maar ook via klantenpanels zijn wij voortdurend met onze klanten in gesprek. Dat zijn tegelijkertijd mondige burgers en bedrijven met onversneden input voor de Energiedialoog die het kabinet voor ogen heeft”, stelt Nuon COO Martijn Hagens. “We willen graag in overleg met het Ministerie van Economische Zaken over onze mogelijke bijdrage”.

Brede Maatschappelijke Discussie
Nuon doet deze uitspraken naar aanleiding van de presentatie door het kabinet van het Energierapport. In dit rapport staan algemene trends in energieland beschreven. Dit jaar kondigt de regering tevens aan een Energiedialoog te willen voeren met de burgers van Nederland. Sinds de “Brede Maatschappelijke Discussie” over kernenergie onder leiding van Jonkheer De Brauw, eind zeventiger, begin tachtiger jaren, is een dergelijk initiatief niet meer ondernomen. Destijds stelde Jan Terlouw als minister van Economische Zaken 13 miljoen gulden ter beschikking. De kosten zullen nu wellicht hoger zijn maar we kunnen wel van alle nieuwe ( digitale) infrastructuren en podia gebruik maken om de band tussen de samenleving en haar energievoorziening hechter te smeden. Nuon staat daarvoor in de startblokken. (…)’

 

Bronnen
Nuon, persbericht, 18 januari 2016: Nuon omarmt Energiedialoog en wil die graag mee organiseren

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.