Nuon reageert op ‘bloedkolen’-verwijt: ‘Stoppen werkt contraproductief’

Nuon reageert op ‘bloedkolen’-verwijt: ‘Stoppen werkt contraproductief’

1 december 2016Nuon reageert op de open brief in Het Parool over het gebruik van Columbiaanse ‘bloedkolen’. ‘Wij ondersteunen het vredesproces in Colombia. Stoppen met Columbiaanse steenkool zou juist contraproductief werken.’

De integrale reactie van Nuon
‘(…) Verschillende ondertekenaars roepen Nuon in Het Parool op om te stoppen met het inkopen van kolen uit Colombia. Nuon en moederbedrijf Vattenfall zetten zich al lange tijd in voor verbetering in de totale steenkolenketen en zijn hierin altijd uiterst benaderbare gesprekspartners gebleken. Het verbaast ons dan ook zeer dat de vragen die de ondertekenaars aan Nuon stellen, via de media tot ons moeten komen. Geen van deze partijen heeft contact opgenomen om hun zorgen te uiten. We nodigen hen dan ook graag uit voor een nader gesprek.

161201-marijnhagens
Martijn Hagens (Nuon): ‘We zijn juist voortrekker’

Martijn Hagens, COO Nuon: “Onze rol in de verbeteringen in de steenkolenketen is altijd die van voortrekker geweest. Wij gaan actief in gesprek met mijnbouwbedrijven in alle landen waar we steenkolen inkopen. We vragen deze bedrijven rechtstreeks en via Bettercoal – waar we één van oprichters van zijn – om zich in te zetten voor een kolenketen die het milieu beschermt, mensenrechten respecteert en positief bijdraagt aan de leefbaarheid van werknemers en gemeenschappen. Een aanpak die aantoonbaar succesvol is.”

Ondersteunen verzoeningsproces
Colombia heeft een roerige geschiedenis van gewapend conflict, waar vele burgers onder hebben geleden. PAX beschuldigt mijnbouwbedrijven Drummond en Prodeco/Glencore ervan dat zij tussen 1996 en 2006 paramilitairen gesteund hebben met geld en inlichtingen. Deze bedrijven ontkennen dit stellig. Er is nooit vastgesteld dat Drummond en Prodeco/Glencore zich hieraan schuldig hebben gemaakt.
Martijn Hagens: “Nuon is een van de energiebedrijven die steenkool afneemt uit Colombia. Wij begrijpen de bezorgdheid van PAX en waarderen hun inzet om duidelijkheid te krijgen over wat er gebeurd is en wie betrokken waren bij dit conflict. Wij ondersteunen het vredes- en verzoeningsproces in Colombia en stimuleren partijen om deel te nemen aan gesprekken met alle betrokkenen.”
“Zoals is gebleken uit het eerdere wegstemmen van het akkoord, is het vredesproces in Colombia uitermate kwetsbaar. Hoezeer we de wens van versnelling ook onderschrijven, wij vrezen dat de aanpak van PAX leidt tot verdere polarisatie van een samenleving die juist tracht nader tot elkaar te komen.”

Samenwerken aan verbetering
“Wij geloven dan ook niet in een boycot, maar in het samenwerken aan continue verbetering. Dat is ook waar de Colombiaanse overheid ons toe oproept en wat is afgesproken met ons ministerie van Buitenlandse Zaken. We denken dat het stoppen met inkopen van steenkool van bepaalde mijnbouwbedrijven juist een continue verbetering in de weg staat en contraproductief werkt in het huidige verzoeningsproces. Dus zolang er een lopende discussie is over verbetering en zolang betrokken partijen vooruitgang boeken, geloven wij niet in een boycot van steenkool uit Colombia.”

Nuon en Vattenfall stellen bovendien drie aanvullende voorwaarden aan Colombiaanse leveranciers, bovenop de reguliere afspraken met onze leveranciers, namelijk:
1) Het publiekelijk afkeuren van elke vorm van mensenrechtenschending, in de regio waar de bedrijven op dit moment actief zijn.
2) Het publiekelijk ondersteunen van het Colombiaanse Vredesproces.
3) Het publiekelijk ondersteunen van het verzoeningsproces voor slachtoffers van mensenrechtenschending in het verleden.

Wij zien nu dat er positieve veranderingen optreden in Colombia en dat onze aanpak werkt: onze Colombiaanse leveranciers geven gehoor én voldoen aan deze voorwaarden.

Afbouw kolenproces
Martijn Hagens: “We hebben ons altijd constructief opgesteld in deze discussie. Feit is dat juist Nuon nu bezig is met een proces om de handel in kolen af te bouwen. Sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw heeft Nuon niet meer geïnvesteerd in kolen. We hebben aangegeven dat we bereid zijn onze enige en laatste kolencentrale te vergroenen met biomassa-bijstook en dat we ook openstaan voor een mogelijke vervroegde sluiting. Los daarvan hebben wij ons gecommitteerd om ons in te blijven zetten voor de verbetering van de steenkolenkolen; dat zullen we dan ook blijven doen.” (…)’

Campagnebanner PAX 
161201-amsterdambloedkolenvrij

Bronnen
Nuon, 29 november 2016: Samenwerken aan continue verbetering in de steenkolenketen brengt positieve veranderingen op gang
Vattenfall, 12 oktober 2016: Colombian mining companies meet Vattenfall’s minimal criteria
Zie ook
FluxEnergie, 30 november 2016: Oproep – ‘Nuon, stop met importeren bloedkolen uit Colombia’
PAX, 29 november 2016: PAX in actie: maak Amsterdam bloedkolenvrij
PAX, 13 oktober 2016: Nuon ziet geen probleem in bloedkolen
Website Stop Bloedkolen
Website Bettercoal
Foto: PAX (Lize Kraan)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.