Nuon spant kort geding aan tegen laadpalenbedrijf Allego

Nuon spant kort geding aan tegen laadpalenbedrijf Allego

6 september 2016Nuon spant vandaag een kort geding aan tegen laadpalenbedrijf Allego. Volgens Nuon mag Allego, een dochterbedrijf van netwerkbedrijf Alliander, geen energie leveren, ook niet via laadpalen. Nuon spreekt van oneerlijke concurrentie.

Nuon stelt dat Allego en Alliander proberen de wet te omzeilen door laadpalen te exploiteren. Volgens de Elektriciteitswet mogen netwerkbedrijven geen energie leveren, aldus Nuon in een bericht op de website. Dus Allego, 100 procent dochter van netwerkbedrijf Alliander, moet zich beperken tot het plaatsen en beheren van laadpalen. De exploitatie moet gebeuren door marktpartijen.

Uit een bericht van Nuon
‘(…) Er is nog geen sluitende ‘business case’ voor laadpalen in de openbare ruimte, omdat de opbrengsten van laaddiensten nog niet de kosten dekken van laadpalen. Daarom organiseren gemeenten en provincies aanbestedingen om opdrachten voor de exploitatie van laadpalen tegen zo laag mogelijke kosten in de markt te zetten. Nuon en andere marktpartijen ondervinden in die aanbestedingen oneerlijke concurrentie van Allego, die kan profiteren van voordelen binnen de groep van Alliander met monopolie-inkomsten uit het netbeheer. De activiteiten zijn dus niet alleen in strijd met de wet, maar verstoren daadwerkelijk het gelijke speelveld dat de wet beoogt te beschermen. (…)
Wanneer netwerkbedrijven zich mengen in een concurrerende markt waar geen publiek geld voor nodig is, staat dat een gezonde markt voor laadpalen in de weg. De inmenging van netwerkbedrijven drukt marktpartijen uit de markt, leidt niet tot technologische vernieuwingen en zorgt bovendien voor veel onduidelijkheid bij lokale overheden die zich willen inzetten voor een goede laadinfrastructuur. Zo is het bijvoorbeeld voor gemeenten vaak onduidelijk wie zij moeten faciliteren: de marktpartijen of de netwerkbedrijven. Een heldere afbakening van de taken is dus van groot belang. Volgens Nuon is die duidelijkheid al aanwezig, maar proberen Alliander en Allego de wet te omzeilen. (…)’

Alliander was, tot de verplichte splitsing in 2009, onderdeel van Nuon. Allego is actief in Nederland, België en Duitsland.

Bronnen
Nuon, 5 september 2016: Kort geding laadpalen
Volkskrant, 6 september 2016: Nuon daagt laadpaal- bedrijf Allego
Website Allego

Foto: Slimme laadpaal van Allego (Allego)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.