Nuon over windenergie: ‘Geef lagere overheden grotere verantwoordelijkheid’

Nuon over windenergie: ‘Geef lagere overheden grotere verantwoordelijkheid’

5 juli 2016 – Nuon pleit voor een grotere verantwoordelijkheid voor lagere overheden bij het realiseren van  duurzame energie, en met name windenergie. Nuon is ervan overtuigd dat er dan veel meer potentieel van windenergie gerealiseerd kan worden. Nuon pleit verder voor een versnelling van wind-op-zee.

Schermafdruk 2016-07-05 12.18.50Nuon schrijft dit in een bijdrage aan de Energiedialoog (Nuon in gesprek – De Energiedialoog). Het stuk bevat opinies van Nuon en de uitkomst van een onderzoek onder de Nederlandse bevolking.

Bij een grotere verantwoordelijkheid voor de lagere overheden hoort volgens Nuon ook een scherpe controle door hogere overheden.
Over windenergie schrijft Nuon
‘(…) Om het potentieel van windenergie in Nederland te kunnen verzilveren pleit Nuon voor een heldere doelstelling voor duurzame energie, met concrete afspraken over rolverdeling en verantwoordelijkheden tussen overheden, sector en maatschappelijke organisaties.
Lagere overheden dienen een grotere verantwoordelijkheid te krijgen voor het realiseren en inpassen van duurzame energie in de regio. Die verantwoordelijkheid is niet vrijblijvend. De financiële verantwoordelijkheid voor de keuzes voor verduurzaming is hiermee onlosmakelijk verbonden. Ook scherpe monitoring gekoppeld aan bijsturen en ingrijpen door hogere overheden bij achterblijvende resultaten zijn vereisten om een dergelijke aanpak te laten slagen. Alleen dan is een aparte doelstelling voor windenergie op land niet meer noodzakelijk. Omdat windenergie veel kostenefficiënte duurzame energie oplevert, zal deze optie in veel gevallen als winnaar uit de bus komen.

Het betrekken van de omgeving
(…) Belanghebbenden dienen op een respectvolle manier betrokken te worden door hun belangen te horen, mee te nemen in de overwegingen en toelichting te geven op de besluitvorming. Nauwe samenwerking met en duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden tussen overheden en maatschappelijke organisaties zijn van belang. Nuon heeft positieve ervaringen met de Rijkscoördinatieregeling en pleit er daarom voor om deze ook van toepassing te laten zijn op kleinere projecten als dat voor project en omgeving het proces transparanter en sneller kan maken.

Wind op zee
(…) Nuon verwacht dat binnen tien jaar een kostenniveau van gemiddeld 80€/MWh (inclusief netaansluiting) bereikt kan zijn, waardoor wind op zee kan concurreren met moderne conventionele technieken. Om een dergelijke kostenreductie te realiseren, is het volgende van belang. De grootste drijvers van kostenreductie zijn grootschaligheid en risicominimalisatie. Daartoe is een solide uitrol van een groot aantal projecten nodig. Nuon stelt voor om het huidige uitrolschema te versnellen met zes maanden; waardoor windgebied Hollandse Kust Zuid begin 2017 wordt getenderd en in 2019 ruimte ontstaat voor een additioneel gebied. Na 2020 dient het uitrolschema voortgezet te worden met 700-1000MW aan projecten per jaar. (…)’
Bronnen
Nuon, rapport, 4 juli 2016: Nuon in gesprek – De Energiedialoog (pdf, 48 pag.) (zie pag. 9 en 10)
Foto: Nuon (Het Prinses Alexia-windpark bij Zeewolde)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.