NVDE: aardgasloze wijken leiden tot investeringen, extra banen en handelsbalansverbetering

Duitsland wil ‘Wärmewende’ met 5 miljoen warmtepompen

De energietransitie in de gebouwde omgeving kan jaarlijks leiden tot 11.000 extra banen en een gemiddelde handelsbalansverbetering van een half miljard euro. Daarnaast zou het zorgen voor 75 miljard euro aan extra investeringen. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en TKI Urban Energy.

“Duurzame wijken zijn een banenmachine. Hiermee kunnen de formerende partijen 11.000 mensen aan werk helpen en tegelijk de CO2-uitstoot fors verlagen”, zegt directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) in een persbericht dat de vereniging 6 september uitstuurde, “Deze studie laat zien dat het veel vraagt maar wel kan: alle gebouwen verwarmen met duurzame energie en zonder aardgas. Werving en opleiding van voldoende gekwalificeerde mensen is hiervoor cruciaal.”

50 miljard aan extra investeringen in bouw- en installatiesector

Van de 75 miljard euro aan extra investeringen zal bijna 50 miljard naar de bouw- en installatiesector gaan, becijferen de onderzoekers. De handelsbalans verbetert met gemiddeld een half miljard euro per jaar, vooral omdat er minder aardgas hoeft te worden geïmporteerd.

effect transitiescenario Visualisatie PB, NVDE 2017
effect transitiescenario Visualisatie PB, NVDE 2017

Door aardgas te vervangen door zaken als goede isolatie, warmtenetten met aardwarmte, all-electric woningen met warmtepompen, hernieuwbaar gas en duurzame biomassa kan de Nederlandse CO2-uitstoot door verwarming van de gebouwde omgeving teruggebracht worden van 18% naar bijna nul. Als maatschappelijke baten zoals minder CO2 en luchtvervuiling niet worden meegewogen, wordt het echter pas aantrekkelijk om dat soort maatregelen te nemen als de CO2-prijs €200 per ton wordt, wat neer zou komen op een aardgasprijs van 36 eurocent per kuub.

Betere beprijzing maatschappelijke kosten en hernieuwbare alternatieven

Pas als maatschappelijke kosten van aardgas én hernieuwbare alternatieven juist beprijst worden, worden de maatregelen financieel aantrekkelijk. Dan kan een goed functionerend systeem van emissiehandel en energiebelasting ontstaan, denken de onderzoekers, dat ook een positieve uitkomst heeft voor de economie. Eerder bleek al dat de duurzame energiewereld kan zorgen voor een ongekend snelle kostendaling, wanneer er eenmaal tempo en massa is.

De NVDE hoopt op stevige maatregelen in het regeerakkoord voor aardgasvrije wijken: een hogere belasting op aardgas met gelijke verlaging van andere belastingen – ambitieuze, bindende normen voor de energieprestatie van gebouwen – en de verantwoordelijkheid voor gemeenten om concrete plannen te maken voor het afscheid van aardgas. Daarbij moet voldoende aandacht zijn voor inkomenseffecten van de transitie, vindt de vereniging. Het vinden en opleiden van gekwalificeerde mensen om de transitie handen en voeten te geven, is cruciaal: er is een forse extra impuls nodig voor technische opleidingen en werving en (om)scholing voor de bouw- en installatiesector, zeker gezien de krapte die het CBS nu al signaleert.

Bron:

  • persbericht NVDE, 6 september 2017, ‘11.000 extra banen door aardgasvrije wijken.
    Aardgasvrije wijken zorgen voor 75 miljard euro extra investeringen’

Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.