Bokhoven (NVDE): ‘Energieakkoord weer een stap verder’

Bokhoven (NVDE): ‘Energieakkoord weer een stap verder’

23 december 2016Omdat pas op het laatste moment vóór het kerstreces bekend werd hoe het staat met de voortgang van het Energieakkoord en minister Kamp pas even laat met zijn conclusies kon komen, zijn er nog nauwelijks reacties van anderen te melden. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) was er desondanks snel bij.

Tevreden over de voortgang

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is positief over de voortgang die is geboekt:
‘(…) Teun Bokhoven, voorzitter van NVDE zegt hierover: “Het is gelukt het Energieakkoord weer een stap verder te brengen. In deze lastige context, heeft de aanpak waarbij we inzetten op verbinden gewerkt. Hierdoor ligt er nu een versterkt perspectief om in 2017 verder samen te werken aan het bereiken van de gestelde doelen.”
NVDE is blij dat het lukt om samen met de overheid, NGO’s en de andere marktpartijen de energietransitie in beweging te krijgen. Deze dynamiek is essentieel om continue voortgang te boeken bij het behalen van de gestelde doelen voor 2020 en daarmee zijn we weer een stukje verder op weg naar een CO2-vrij 2050. Het is aan een volgend kabinet om de ambities van het Energieakkoord verder vorm te geven en de reeds ingezette transitie, in samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, in volle kracht voort te zetten. Een hernieuwd energieakkoord na 2023 is daarbij onmisbaar om zowel burgers als de markt perspectief en duidelijkheid te bieden. (…)’

Tevreden over de extra maatregelen

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is ook positief over de extra maatregelen:
‘(…) Eén van de afspraken is dat er extra financiële middelen worden ingezet voor de aankoop van zonneboilers (50% extra subsidie), warmtepompen en bioketels. Hiermee wordt het aantrekkelijker voor huishoudens om het gebruik van aardgas terug te dringen.
Om de energiebesparing in de gebouwde omgeving nog verder een impuls te geven worden in 2017, middels een taakstellend convenant tussen marktpartijen, netbeheerders en de overheid, extra afspraken gemaakt waarmee huishoudens meer gaan besparen. Voor de energie-intensieve industrie is afgesproken dat indien de gestelde besparing per 1 januari 2018 niet wordt gehaald een besparingsplicht wordt ingevoerd. (…)’

Energie-Nederland vandaag over dat taakstellend convenant:
‘(…) Met deze afspraken willen deze partijen de markt voor besparing op gang brengen en een extra besparing van 10 PJ in 2020 behalen bij woningen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het intensiveringspakket dat nodig is om het doel van 100 PJ besparing uit het Energieakkoord binnen bereik te brengen.

Energieleveranciers, installateurs en andere marktpartijen bieden slimme thermostaten en andere besparingsproducten en -diensten aan. De netbeheerders gaan zorgen, in samenwerking met aanbieders van systemen en diensten die de consument inzicht geven in het energieverbruik, dat deze mogelijkheden eenvoudig worden ontsloten tijdens het plaatsen van de slimme meter. De overheid ondersteunt de besparingsmarkt onder meer met subsidie, laagrentende leningen en voorlichting.

Het afsprakenpakket wordt de komende tijd vastgelegd in een convenant. De inzet is om dit convenant te verbreden naar zo veel mogelijk marktpartijen en branche-organisaties die bij de besparingsmarkt zijn betrokken. (…)’

 

Bronnen
NVDE, 23 december 2016: Energieakkoord weer een stap verder
Energie-Nederland, 23 december 2016: Besparingsmarkt krijgt extra impuls
Foto: Teun Bokhoven (NVDE) (foto: Twitter)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.