NVDE – ‘Formatie kan nu historische doorbraak brengen’

NVDE – ‘Formatie kan nu historische doorbraak brengen’

7 april 2017De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is ervan overtuigd dat ‘alle seinen op groen staan om een historische doorbraak in duurzame energie te realiseren’. Dat laat de NVDE aan de formatietafel in Den Haag weten en voegt er tegelijk maar liefst tien voorstellen bij.

In de brief aan de informateur schrijft de NVDE dat de kans dat de energietransitie zal slagen nu zeer groot is: ‘Er is een gunstig ‘transitie-tij’ met snel dalende kosten en veel draagvlak in het bedrijfsleven en de samenleving. Wanneer de nieuwe regering een duidelijke koers uitzet, kunnen we die belofte verzilveren.’

De tien voorstellen:

  1. Bindende doelen vastleggen in een Klimaatwet (en uitwerken in een nieuw Energieakkoord).
  2. Meer hernieuwbare energie (via subsidies, emissierechten uit de markt halen, voort zetten wind-op-zee-beleid).
  3. Zorgen voor versterking EU-emissiehandelssysteem.
  4. Fiscale vergroening (hogere belasting op aardgas).
  5. Kolencentrales aanpakken (uitstoot mag niet groter zijn dan van gascentrales).
  6. Decentralisatie energiebeleid (afspraken tussen Rijk en lagere overheden over decentrale energietransitie).
  7. Gebouwde omgeving aardgasvrij in 2035 (aansluitplicht nu laten vervallen, duurzame warmte, energiebesparing).
  8. Energiebesparing gebouwde omgeving (tussenstap: alle woningen label C in 2023).
  9. Stimulering zonnestroom (nieuwe regeling, maar terugverdientijd van 7 jaar blijft, tenminste tot 2030).
  10. Duurzaam vervoer (vervuiling beprijzen, dekkende laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer, stimuleringsmaatregelen).

De NVDE: ‘Zo kan de nieuwe regering samen met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden zorgen voor een energievoorziening om trots op te zijn – en daarmee voor een duurzaam en welvarend Nederland.’

Bronnen
NVDE, 6 april 2017: Brief aan de informateur (pdf, 1 pag.)
NVDE, 6 april 2017: Voorstellen voor regeerakkoord (pdf, 4 pag.)
NVDE, nieuwsbericht, 6 april 2017: NVDE doet tien voorstellen aan onderhandelaars regeerakkoord 
Foto: NVDE bij de oprichting op 26 oktober 2015 (foto: NVDE)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.