NVDE: ‘Ook kolencentrale moet kunnen’

161129-kolencentrales-nvde
29 november 2016
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt dat ook kolencentrales ingezet kunnen worden, als ze tenminste kunnen voldoen aan te stellen grenzen voor de CO2-uitstoot.

Teun Bokhoven en Olof van der Gaag, resp. voorzitter en directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) manen in een opiniebijdrage in Trouw tot veel meer spoed met de CO2-reductie.

Uit de opiniebijdrage
‘(…) De uitstoot van CO2 moet tussen 2035 en 2045 tot ongeveer nul worden teruggebracht. Het zogenaamde carbon-budget, de hoeveelheid totale CO2 die we nog kunnen uitstoten in de komende periode, is dus zeer beperkt. Ieder jaar dat we wachten met effectieve maatregelen, verspelen we een deel van dat CO2-budget.

Gascentrales en kolencentrales
De afgelopen jaren is er ongeveer 6 miljard euro geïnvesteerd in nieuwe gascentrales en voor eenzelfde bedrag in nieuwe kolencentrales. Tien jaar geleden heeft de politiek aangegeven dat dit nodig was en kregen de nieuwe kolencentrales hun vergunningen. Toen is al aangegeven dat CO2-beperking steeds belangrijker wordt. Nu blijkt er overcapaciteit op de markt te zijn en heeft de energiesector vele miljarden afgeschreven op deze centrales. De kolencentrales stoten veel meer CO2 uit dan we ons kunnen permitteren.
Maar wrang genoeg sluiten bedrijven nu hun gascentrales, zoals recent Engie en RWE bekendmaakten, terwijl die gascentrales maar de helft vervuilen van een kolencentrale.

Welke centrales moeten sluiten?
Het is niet de vraag of er centrales moeten sluiten maar welke centrales moeten sluiten. De CO2-uitstoot moet daar een bepalende rol in spelen, naast het economisch rendement. (…) Wij pleiten er voor om de CO2-uitstoot van een fossiele elektriciteitscentrale te begrenzen op het niveau van een gemiddelde gascentrale.
Ook kolencentrales kunnen daaraan voldoen als ze de juiste maatregelen nemen. Als ze die kosten zelf dragen, ontstaat een gelijk speelveld tussen gas- en kolencentrales. Dan kan de markt haar werk doen en zullen economische afwegingen bepalen welke centrales sluiten. Zo zetten we een forse en snelle stap in de beperking van CO2-uitstoot richting de Parijs-klimaatdoelen. (…) Ons energieverbruik moet fors verminderen en de opwekking moet zo snel mogelijk hernieuwbaar zijn. Daarvoor willen wij de grenzen van het onmogelijke opzoeken om zo snel mogelijk zo veel mogelijk CO2-uitstoot te verminderen. (…)’

Bronnen
Trouw, 25 november 2016: Energietransitie moet met volle vaart voort na verkiezing Trump (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.