NWEA: ‘Provincie moet wind op land meer ruimte geven’

20 januari 2016 – In 2015 werden meer windmolens op land neergezet dan ooit tevoren. Maar het moet en kan sneller, stelt NWEA-voorzitter Hans Timmers in Energie Actueel, ‘mits provincies zich flexibeler opstellen en meer ruimte beschikbaar stellen’.

Eerder deze maand maakte NWEA, de brancheorganisatie voor de windenergiesector, bekend dat 2015 een recordjaar voor windenergie op land was: nooit eerder werden in één jaar zoveel windmolens bijgebouwd. NWEA-voorzitter Timmer stelt dat die lijn alleen kan worden voortgezet als de provincies de bouw van windmolens op land beter gaan faciliteren.

Uit het bericht van Energie Actueel
‘(…) “Geld is er genoeg, met minister Kamp die voor een goede SDE+-regeling zorgde, met steeds meer energiebedrijven die in windenergie willen investeren en met ook veel lokale particuliere initiatieven. Dus de business cases zijn er wel. Maar de bottleneck zit ‘m aan de procedurele kant. Bij provincies die heel rigide vasthouden aan eigen regels. Zoals Noord-Holland met de twee-voor-één-regel (een nieuwe windmolen in ruil voor sloop van twee oude bestaande). En Friesland, waar plaats is voor veel meer windturbines, terwijl die provincie zelf voor nieuwe molens alleen plek ziet in het IJsselmeer.” (…)
“Lokaal verzet tegen een windproject ontstaat doordat burgers niet goed begrijpen waarom zo’n project nodig is. Daarom pleit ik heel erg voor provinciaal beleid waarin de context van de energietransitie helder wordt uitgelegd aan de burger. Dus een integrale visie waarin je als provincie uiteenzet hoe je aan de doelstellingen van het Energieakkoord wilt voldoen, hoe je die opgave over je grondgebied verdeelt en hoe je in dat proces de bevolking meeneemt. Dat vind ik de grote uitdaging en daar zie ik onvoldoende leiderschap. Als NWEA hebben we voor die aanpak, in samenspraak met Greenpeace en Natuur & Milieu,in 2014 een gedragscode opgesteld. In februari komen we met een eerste tussentijdse evaluatie. Dan kijken we per provincie naar welke windprojecten goed lopen en welke minder goed.” (…)

Provincies  zullen zich dus meer van hun flexibele kant moeten laten zien?
“Ze moeten een visie ontwikkelen en die uitdragen. Dat heb ik onlangs voor de Borgingscommissie van het Energieakkoord ook gezegd. Dat de kansen om windmolens op land te bouwen heel groot zijn, mits provincies zich flexibeler opstellen en meer ruimte beschikbaar stellen. En dan heb ik het niet alleen over windprojecten, dat geldt ook voor andere duurzame technieken.” (…)’

Als goed voorbeeld noemt Timmer Zeeland. ‘Die provincie heeft gewoon een duidelijke visie van hoe het de ruimte wil benutten en deelt plannen vroegtijdig met bewoners.’

Bronnen
Energie Actueel, 19 januari 2016: Provincie moet wind op land meer de ruimte geven
NWEA, 5 januari 2016: 2015 recordjaar voor windenergie
FluxEnergie, 6 januari 2016: Recordaantal windmolens gebouwd

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.