NWEA vindt participatierecht buren windpark onnodig

NWEA vindt participatierecht buren windpark onnodig

15 juni 2016Tijdens de Winddagen 2016 in Rotterdam spreekt Hans Timmers, voorzitter van brancheorganisatie van windenergiebedrijven NWEA, zich uit tegen een participatierecht voor omwonenden van windparken. Het is beter per geval de juiste aanpak te bepalen, vindt de NWEA.

Eerder pleitten Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) voor het vastleggen van een participatierecht voor omwonenden van windparken in de Omgevingswet. De NWEA staat achter het betrekken van omwonenden om het draagvlak te bevorderen, maar vindt een wettelijk recht op participatie een brug te ver, aldus Trouw.

Uit een bericht van Trouw
‘(…) Door buurtbewoners standaard in een windproject te laten stappen, ontstaat ‘een sfeer van rechten en plichten’. Turbines krijgen alleen een warm welkom als bedrijven, overheden en bewoners samen tot afspraken komen, stelt NWEA. De organisatie vraagt de vrijheid om op allerlei wijzen draagvlak te zoeken. Door iets terug te doen voor de omgeving via een buurtproject bijvoorbeeld. De windmolenbouwers willen per geval bekijken wat de juiste aanpak is om mensen erbij te betrekken. “Dit laat zich niet in harde regels vatten”, stelt woordvoerder Marijn van der Pas namens NWEA, dat de boodschap wil meegeven aan politiek Den Haag met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. (…)’

De NWEA is een van de initiatiefnemers van de ‘Handleiding Participatieplan Windenergie op Land’ dat in april 2016 werd gepubliceerd. Daarin staan 28 participatie-instrumenten, die in het ontwikkelingstraject van een windpark kunnen worden ingezet om het draagvlak te vergroten.

Bronnen
Trouw, 15 juni 2016: ‘Geen participatierecht voor buren windpark’ (via Blendle)
FluxEnergie, 5 april 2016: Handleiding om omwonenden bij windenergie te betrekken

Foto: NOP Agrowind

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.