Offshore windenergie goedkoper door meetboei

19 maart 2015 – Een meetboei kan de windrichting en -snelheid op zee goed meten, blijkt uit testen van RWE. Omdat een drijvende boei maar een fractie kost van een vaste meetmast, kan dat de kosten voor offshore windenergie drukken. 

De windsnelheid en -richting zijn nuttige gegevens bij de ontwikkeling, bouw en gebruik van windmolens op zee. Nu wordt vaak gemeten met vaste meetmasten, maar een boei kost maar een tiende tot een vijfde van een meetmast.

RWE, moederbedrijf van Essent, deed een test met een meetboei bij windpark ‘Eneco Luchterduinen’ in de Nederlandse Noordzee.

Uit een bericht van Essent
‘(…) Direct naast de offshore meteorologische mast van RWE voerde de boei gedurende ruim zes maanden metingen uit. Uit analyse en vergelijking van deze metingen met die van de vaste meetmast blijkt dat een boei geschikt is om windsnelheid en -richting nauwkeurig te meten. De nieuwe test moet na zes maanden uitwijzen of een tweede metocean-boei ook voldoet aan de nauwkeurigheid- en beschikbaarheidseisen. (…)’

De boeien maken gebruik van LiDAR (Light Detection And Ranging), een lasertechnologie voor het op afstand meten van de windsnelheid en -richting.

 

Bronnen
Essent, 18 maart 2015: Boei maakt wind op zee stuk goedkoper
Utilities, 18 maart 2015: Meetboei maakt wind op zee stuk goedkoper

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.