Olieproductie Schoonebeek door NAM hervat – Tegen wens Kamer in

Olieproductie Schoonebeek door NAM hervat – Tegen wens Kamer in

19 september 2016Zaterdag heeft de NAM de olieproductie in Schoonebeek hervat en daarmee de afvoer van het afvalwater en de injectie daarvan in de Twentse bodem. De NAM negeert daarmee de in een motie vastgelegde wens van de Tweede Kamer.

De lekkage in de afvoerleiding voor het productiewater is hersteld.

De NAM zegt over de hervatting van de olieproductie:
‘(…) NAM heeft [het debat van de Tweede Kamer] met interesse gevolgd en ook notie genomen van de na afloop door de Tweede Kamer aangenomen motie waarin NAM gevraagd wordt te wachten met het weer opstarten van de olieproductie. De vraag luidt om te wachten tot de minister van Economische Zaken op basis van een lopende studie naar alternatieven voor de waterinjectie een besluit heeft genomen of waterinjectie in Twente op de lange termijn nog steeds de beste manier is om het water uit Schoonebeek te verwerken. Dit besluit komt op z’n vroegst eind dit jaar. Mocht dan gekozen worden voor een andere oplossing om met het water om te gaan, dan verwacht NAM dat het nog enige jaren zal duren voordat die nieuwe oplossing operationeel kan zijn. Minister Kamp zei hierover in het debat dat het opschorten tot het einde van dit jaar niet redelijk is, want als er een alternatief is dat beter en milieuvriendelijker is, zal dat eerst nog helemaal moeten worden voorbereid.

Hervatten olieproductie
Gerald Schotman, NAM-directeur: “Wij zijn ons zeer bewust van de vragen die leven rondom de waterinjectie in Twente. Die worden ook heel nadrukkelijk meegenomen in het lopende onderzoek naar alternatieven voor de waterinjectie. Wij zijn ervan overtuigd dat we de oliewinning en waterinjectie veilig en verantwoord kunnen doen; we voelen ons hierin gesterkt door het oordeel van experts en het Staatstoezicht op de Mijnen. We hebben vandaag gebruikt om het kamerverzoek te overwegen, waarbij wij ook nogmaals gesproken hebben met verschillende belanghebbenden, onder andere over de werkgelegenheid in Zuidoost-Drenthe. Alles overwegend gaan we de productie hervatten, waarbij ik nadrukkelijk de kamerleden die bij het debat betrokken waren, uitnodig om ook met ons in gesprek te gaan.”

Olieproductie
Bij het produceren van de olie in Schoonebeek komt ook zout productiewater en aardgas mee naar boven. Deze stoffen worden van elkaar gescheiden en apart vervoerd. De aardolie gaat via ondergrondse pijpleidingen naar de raffinaderij van BP in het Duitse Lingen, zo’n 30 km van Schoonebeek. Het meegekomen productiewater gaat na een uitgebreid scheidingsproces als injectiewater via een ondergrondse leiding naar de waterinjectielocaties in Twente, waar het in lege aardgasvelden wordt gepompt. Het injectiewater bestaat voor 99.97% uit zout water, voor 0.01% uit olieresten en voor 0.02% uit zogenaamde mijnbouwhulpstoffen. Dit zijn chemicaliën die in de installatie worden toegevoegd om bijvoorbeeld corrosie van de leidingen te voorkomen. Met de ingebruikname van de vernieuwde waterinjectiepijpleiding wordt het gebruik van deze toegevoegde mijnbouwhulpstoffen nog verder geminimaliseerd, omdat een aantal van deze stoffen nu niet meer (of veel minder) nodig is. (…)
Doordat de diameter van de nieuwe leiding kleiner is dan de oorspronkelijke leiding (20 cm versus 45 cm), neemt de capaciteit van de leiding wel af, waardoor de injectiecapaciteit van de locaties ROW-2, ROW-3 en ROW-5 in het voormalig gasveld Rossum Weerselo voldoende is om al het water te verwerken. Er zal dus met deze nieuwe leiding geen water meer geïnjecteerd worden in de bestaande waterinjectielocaties in de voormalige gasvelden Tubbergen (Springendal) en Tubbergen Mander. (…)’

Gedeputeerde wil dat provincie Overijssel naar rechter stapt

Uit een bericht van Tubantia
‘(…) Gedeputeerde Erik Lievers (…) kondigt aan dat hij het college van Gedeputeerde Staten maandag zal voorstellen naar de rechter te stappen, om de herstart met een kort geding weer ongedaan te maken. (…) Volgens hem beseft de NAM niet dat het bedrijf de komende jaren nog verder moet in Twente en dat een goede relatie van belang is. (…)’

Stichting Stop Afvalwater Twente: ‘Onfatsoenlijk’

Uit een bericht van Tubantia
‘(…) De Stichting Stop Afvalwater Twente, die eerder 30.000 handtekeningen ophaalde tegen de afvalwaterinjectie, reageert: ,,Onbegrijpelijk, onfatsoenlijk en een schande voor de democratie”, zegt voorzitter Freddy Mensink. ,,Eens te meer blijkt dat het alleen maar om geld gaat, en dat de NAM lak heeft aan de inwoners van Twente.” (…)’

Bronnen
NAM, 16 september 2016: Olieproductie Schoonebeek wordt zaterdag 17 september weer opgestart
Tubantia, 16 september 2016: Minister Kamp: NAM kan gang gaan in Twente (via Blendle)
Tubantia, 17 september 2016: NAM herstart, gedeputeerde naar rechter (via Blendle)

Foto: de moderne oliepompen in Schoonebeek (die de ja-knikkers vervangen) (still uit reportage RTV Drenthe)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.