Olieproductie in Schoonebeek wordt hervat

4 augustus 2016De NAM zal de olieproductie in het Drentse Schoonebeek hervatten. Een jaar geleden was deze olieproductie stilgelegd in verband met lekkage in de transportbuizen voor de afvoer van afvalwater naar Twente.

Uit een bericht van de NAM
‘(…) In Schoonebeek en bij de watertransportleiding naar Twente, vinden op dit moment de laatste werkzaamheden plaats die een herstart van de olieproductie vanuit het olieveld Schoonebeek mogelijk maken.
De productie van olie heeft een jaar stilgelegen. Wanneer SodM toestemming geeft om de nieuwe leiding te gebruiken, beginnen de pompen in Schoonebeek weer te draaien. Het zou -afhankelijk van de toestemming- kunnen dat de herstart van de olieproductie volgende week plaatsvindt.

Olieproductie
Bij het produceren van de olie in Schoonebeek komt ook zout productiewater en aardgas mee naar boven. Deze stoffen worden van elkaar gescheiden en apart vervoerd. De aardolie gaat via ondergrondse pijpleidingen naar de raffinaderij van BP in het Duitse Lingen, zo’n 30 km van Schoonebeek. Het aardgas dat bij het winnen van aardolie vrijkomt, wordt op locatie afgevangen en gaat naar de warmtekrachtcentrale. Daar dient het meteen als brandstof. Het meegekomen productiewater gaat via een ondergrondse leiding naar de waterinjectielocaties in Twente, waar het in lege aardgasvelden wordt gepompt.

Minder waterinjectielocaties
NAM heeft naar aanleiding van een geconstateerd lek in april 2015 in de bestaande leiding, gekozen voor het vernieuwen van de watertransportleiding. De nieuwe pijpleiding is een kunststofbuis waarbij het risico op een nieuwe lekkage door corrosie, sterk wordt verminderd. Doordat de diameter kleiner is neemt de capaciteit van de leiding wel af, waardoor er alleen water geïnjecteerd zal worden in het voormalige gasveld Rossum-Weerselo (op de locaties ROW2, ROW3 en ROW5). (…)’

 

Over de oliewinning in Schoonebeek

In 1943 werd bij Schoonebeek een veld ontdekt 1 miljard m3 aardolie. Tussen 1947 en 1996 produceerde NAM ongeveer 250 miljoen vaten olie uit dit veld. Met de winning werd in 1996 gestopt omdat de olie vanwege taaie stroperigheid steeds moeilijker te winnen was. In 2011 werd het veld weer in productie genomen omdat er nieuwe winningstechnieken waren (horizontale putten in combinatie met stoominjectie).
In juni 2015 werd de oliewinning bij Schoonebeek weer volledig stilgelegd, omdat de pijpleiding die het afvalwater afvoerde naar lege gasvelden in Twente bleek te lekken.

De NAM verwacht nog 25 jaar olie uit het veld in Schoonebeek te kunnen halen; ruim 120 miljoen vaten; ongeveer 19 miljard liter. (‘Genoeg om 25 jaar lang alle auto’s in het noorden op benzine en diesel te laten rijden.’).

Bronnen
NAM, 2 augustus 2016: Laatste werkzaamheden voor herstart oliewinning
NAM: Over olieveld Schoonebeek
Foto: NAM

 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.