Ombudsman haalt bakzeil: ‘Nijpels wél eerlijk over windenergie’

Ombudsman haalt bakzeil: ‘Nijpels wél eerlijk over windenergie’

20 januari 2017De Nationale Ombudsman trekt zijn verwijt dat Ed Nijpels en de SER niet eerlijk zijn over windenergie helemaal in. Dat gebeurt met een ‘herzien rapport’, overigens zonder excuses.

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) hadden vorig jaar geklaagd bij de Nationale Ombudsman dat de ‘factchecker’ op de website van het Energieakkoord misleidend zou zijn. In antwoord op die klacht tikte de Nationale Ombudsman en de SER op de vingers omdat zij onvolledige en eenzijdige informatie zouden geven over windenergie.
Ombudsman Reinier van Zutphen verweet Nijpels en de SER bovendien ‘niet behoorlijk’ te zijn omgegaan met klachten over de verstrekte informatie en adviseerde de ‘factchecker’ te herzien.
De klagers waren tevreden: ‘Opnieuw stelt de Ombudsman vast dat de overheid misleidende informatie verschaft over windenergie op land. Het is extra treurig dat zelfs de SER hieraan mee doet’, zei Albert Koers, voorzitter van de NLVOW.
Nijpels en de SER waren verbaasd.

Ombudsman haalt bakzeil

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: Wel ‘herzien rapport’, geen excuses

Gisteren herriep de Nationale Ombudsman zijn oordeel echter met een ‘herzien rapport’.
Uit een bericht van de Nationale Ombudsman
‘(…) De Sociaal Economische Raad (SER) heeft zich voldoende actief opgesteld om iedere vorm van vooroordeel of (schijn van) partijdigheid te vermijden bij de totstandkoming van de zogenaamde online factchecker over voor- en nadelen van windturbines. (…) Een eerder rapport van de ombudsman over dezelfde klacht richtte zich, op basis van de toenmalig  beschikbare informatie op de vraag of er sprake is van adequate informatieverstrekking. In het verzoek tot herziening is onder andere ingegaan op de faciliterende rol van de SER ten aanzien van het Energieakkoord en op de rol van de commissie Borging Energieakkoord. Daarnaast is informatie gegeven over de aard van de factchecker en de wijze van totstandkoming daarvan. Deze informatie was de Nationale ombudsman nog niet bekend en gaf aanleiding de eerdere bevindingen aan te vullen en opnieuw voor te leggen aan verzoekers en de SER. Het herziene rapport richt zich op de vraag hoe een overheidsorganisatie ervoor zorgt dat informatie betrouwbaar is. (…)’

De SER reageert droogjes: ‘De Nationale ombudsman komt na herziening van het eerdere rapport tot de definitieve conclusie dat de klacht dat de factchecker een eenzijdig beeld zou schetsen, niet gegrond is.’

Uit een bericht van de NRC
‘(…) Van die kritiek is niets meer over. „De SER heeft zich naar het oordeel van de Nationale ombudsman voldoende actief opgesteld om iedere vorm van vooroordeel of (schijn van) partijdigheid te vermijden”, schrijft Van Zutphen. Zijn woordvoerder zegt dat de ommezwaai „niet de schoonheidsprijs” verdient.
„Nu ligt er gelukkig wel een afgewogen oordeel”, aldus Nijpels. Eén van de klagers, Rob Rietkerk van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden, zei zeer verbaasd te zijn. (…)’

De PVV (Reinette Klever) eist op twitter het vertrek van de Ombudsman. ‘Ombudsman laat zich onder druk van heersende elite zetten, PVV eist vertrek’.

Bronnen
Nationale Ombudsman, 19 januari 2017: Publicatie Factchecker SER over windturbines voldoende zorgvuldig
Herzien rapport van de Ombudsman, 19 januari 2017: 2016/096 Publicatie Factchecker Sociaal Economische Raad (SER) over windturbines voldoende zorgvuldig (herzien rapport)
SER, 19 januari 2016: Nationale Ombudsman: klacht over Borgingscommissie SER en factchecker windenergie toch ongegrond
NRC, 20 januari 2017: Ombudsman haalt bakzeil: Ed Nijpels en SER wél eerlijk over windenergie

Zie ook
FluxEnergie, 4 november 2016: Ombudsman: ‘SER geeft eenzijdige informatie over windenergie’
NRC, 3 november 2016: Ombudsman: Nijpels is eenzijdig over windenergie
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar. Portretfoto Nijpels: SER; portretfoto Van Zutphen: Nationale Ombudsman

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.