Omwonenden windmolens gaan werk minister over doen

Minister: 'Deel omwonenden windmolens ondervindt ernstige geluidhinder'  (fotomontage)

5 augustus 2015 – De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) gaat de Tweede Kamer opnieuw informeren. Opnieuw, omdat minister Schultz de Tweede Kamer ‘volkomen verkeerd heeft geïnformeerd’ over geluidhinderproblemen.

In september krijgt de Tweede Kamer voor de tweede keer een brief over het probleem van de geluidhinder van windmolens voor omwonenden. Deze brief komt van de NLVOW, de vorige was van minister Schultz (Infrastructuur en Milieu). Minister Schultz schreef op 22 juli jl aan de Tweede Kamer dat de huidige norm voor geluidhinder van windturbines (47 dB-Lden en 41 dB-Lnight) geen wijziging behoeft. De Nederlandse norm is volgens haar strenger dan die voor verkeer of industrie ‘en wijkt niet veel af van de normen voor stiltegebieden’. De Nederlandse norm wijkt volgens de minister evenmin af van die van andere Europese landen en komt vrijwel overeen met de aanbevelingen van de WHO.
De NLVOW vindt het ‘schokkend’ hoe minister Schultz de Kamer informeert, ‘omdat zij volledig voorbij gaat aan twee recente onderzoeken die aantonen dat Nederland juist de slechtste (voor omwonenden, niet voor ontwikkelaars) geluidsnormering van Europa heeft’.
De informatie die minister Schultz naar de Tweede Kamer was onderdeel brief van de informatie uit een ‘pilot voor het Kennisplatform Windenergie’. De NLVOW had eerst via een persbericht al geprotesteerd tegen de gang van zaken rond de informatie uit dat Kennisplatform, maar heeft nu besloten de Tweede Kamer per brief opnieuw en correct te informeren.
Al eerder had de NLVOW besloten de bezwaren tegen het windmolenbeleid aanhangig te maken bij een VN Tribunaal in Genève wegens ‘het systematisch schenden van het Verdrag van Aarhus van 1998’. ‘Als praten geen resultaten oplevert, doen we een beroep op het recht.’

Bronnen
Persbericht NLVOW, 27 juli 2015: Kennisbericht geluid windturbines naar de Tweede Kamer
Informatie over de brief aan de Tweede Kamer komt van een mail van de NLOVW aan FluxEnergie, 3 augustus 2015
FluxEnergie, 25 juli 2015: ‘Deel omwonenden ondervindt ernstige geluidhinder windmolens’
NLVOW, 3 juli 20156: Den Haag zet burgers systematisch buitenspel (aankondiging gang naar VN-tribunaal)
NLVOW, 16 juni 2015: “Het is nu bewezen: in Nederland zijn omwonenden vogelvrij als het om geluidsoverlast van windturbines gaat” (over de geluidsnormen in Nederland)
Foto: niet bestaande situatie. Montagefoto van actiegroep Tegenwind N33

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.